Povolání
Pomocný pracovník v hutnictví a slévárenství

Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání (1)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: General labourer, Dělník v brusírně, Dělník v obrobně, Dělník hutní druhovýroby, Slévárenský dělník, Tkadlec kovových tkanin, Pomocný dělník, Pletař lan, Výrobce pružin
Platové rozmezí
10 572 Kč - 25 698 Kč

Charakteristika

Pomocný pracovník v hutnictví a slévárenství provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce.

Pracovní činnosti

 • Vykonávání rutinní práce při obsluze strojních zařízení na výrobu spojovacího materiálu.
 • Provádění rutinních prací při výrobě surového železa včetně manipulace se surovinami a pomocných prací u vysoké pece.
 • Provádění jednoduché práce ve výrobě spojovacích součástí.
 • Vykonávání rutinní, přípravné a pomocné práce při tepelném zpracovávání materiálů (např. žíháním, popouštěním a kalením) a provádění povrchových úprav na seřízených zařízeních.
 • Provádění rutinních prací při výrobě oceli, včetně manipulace se surovinami a pomocných prací.
 • Provádění rutinních prací ve slévárnách, včetně manipulace se surovinami a pomocných prací.
 • Vykonávání ruční práce při přípravě, vážení a kompletování vsázky z jednotlivých komponentů ve výrobě neželezných kovů a spolupráce při obsluze pecí, tavicích agregátů a odlévání.
 • Provádění rutinní práce ve válcovnách a hutních lisovnách při tváření kovů, vč. úpravárenských činností.
 • Vykonávání rutinní práce při tažení drátů včetně manipulace.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži teplem, trupu a páteře s převahou statické práce a pracovní dobou na směny. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru slévač, slévačské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce. Jinou alternativu představuje vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu forem a jader

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací