Povolání
Pomocný pracovník v kožedělném průmyslu

Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání (1)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Koželužský dělník, Kožišnický dělník, Dělník obuvnické výroby, Pomocný dělník
Platové rozmezí
10 572 Kč - 25 698 Kč

Charakteristika

Pomocný pracovník v kožedělném průmyslu provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v kožedělné výrobě.

Pracovní činnosti

 • Provádění manipulačních prací.
 • Pomocné pracovní operace při zpracování kožešin.
 • Jednoduché pracovní operace při přípravě a opracování obuvnických dílců a součástí.
 • Jednoduché a pomocné pracovní operace při výrobě obuvi.
 • Obsluha a údržba jednoduchých strojů a zařízení.
 • Pomocné pracovní operace při výrobě usní.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži chemickými látkami.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje bez požadavku na školní vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů a střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru kožedělná výroba.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Pomocné pracovní operace při zpracování kůží a výrobě usní

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy termoregulace.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.

více informací