Povolání
Pomocný pracovník v kultuře

Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání (1)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Zřízenec v kulturních zařízeních, Asistent artisty, Archeologický dělník, Dělník - stavěč, Lepič plakátů, Pomocný dělník, Pracovník techniky scény a orchestru, Manipulační dělník
Odborný směr:
Platové rozmezí
11 923 Kč - 21 276 Kč

Charakteristika

Pomocný pracovník v kultuře vykonává pomocné, manipulační a jednoduché montážní práce pod vedením odborného či zkušeného pracovníka v dané oblasti kultury.

Pracovní činnosti

  • Pomocné a manipulační práce při sestavování a rozebírání dekorací, mobilních podií a podobných scén.
  • Pomocné a manipulační práce při stavbě výstav a expozic.
  • Pomocné a manipulační práce na archeologickém výzkumu pod vedením archeologa.
  • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
  • Výkon jednoduchých montážních prací.
  • Manipulační práce spojené s přípravou sálů a kluboven.
  • Pochůzkové práce.
  • Podávání a doručování listovních zásilek a balíčků o hmotnosti do 5 kg.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list a střední vzdělání s výučním listem.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Úklid scén po kulturních akcích
Příprava, montáž a demontáž zvukových, světelných a hudebních aparatur s výjimkou odborného zapojení
Čištění plakátovacích ploch a úklid scény po kulturních akcích
Vylepování a instalace plakátů, vývěsek a upoutávek na kulturní akce na billboardech a plakátovacích plochách
Manipulace s předměty a materiály při provádění archeologických výzkumných prací, zajišťovacích a záchranných výzkumů a průzkumů
Příprava, montáž a demontáž sálů a kluboven podle typu produkovaných akcí

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací