Povolání
Pomocný pracovník v pohostinství

Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání (1)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Pomocný pracovník hotelového provozu, Pomocný dělník, Pokojská, Hotelový zřízenec, poslíček, Nosič zavazadel, Bagažista
Platové rozmezí
11 520 Kč - 14 966 Kč

Charakteristika

Pomocný pracovník v pohostinství provádí pomocné práce v ubytovacích zařízeních a při výrobě a výdeji pokrmů a nápojů.

Pracovní činnosti

  • Manipulační práce.
  • Obsluha jednoduchých zařízení pohostinských provozů.
  • Čištění zařízení, výrobních a pohostinských prostor, spolupráce při údržbě.
  • Jednoduchá výpomoc při výrobě pokrmů.
  • Výpomoc při úklidu a údržbě ubytovacích prostor.
  • Výpomoc při obsluze hostů.
  • Doplňkový prodej zboží.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus. Jinou alternativu představuje vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
zásady úklidových prací
stolničení, servírování jídel, zásady obsluhy hostů

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha běžných kuchyňských strojů na výrobu pokrmů
Čištění a úklid zařízení a vybavení provozoven služeb (obchody, restaurace aj.)
Ruční mytí nádobí
Podávání pokrmů a nápojů jednoduchou obsluhou
Prodej doplňkového sortimentu a zboží
Jednoduché a pomocné práce při přípravě jídel pomocí ručních nástrojů
Výpomoc při výrobě jídel
Úklid v ubytovacích zařízeních
Obsluha a seřizování strojů a zařízení při výrobě restauračních moučníků
Zhotovování těst a hmot na přípravu teplých a studených restauračních moučníků

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací