Povolání
Pomocný pracovník v zeměměřictví

Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání (1)
Odborný podsměr: geodézie a kartografie
Alternativní názvy: General labourer, Lineman, Asistent v zeměměřictví, Figurant
Platové rozmezí
11 138 Kč - 24 736 Kč

Charakteristika

Pomocný pracovník v zeměměřictví připravuje geodetické a měřické přístroje a pomůcky a provádí podle pokynů geodeta nejjednodušší měřické a manuální práce při stabilizacích bodů se značkami nebo stavebním materiálem.

Pracovní činnosti

  • Manipulace s geodetickými a měřickými přístroji a pomůckami.
  • Provádění prací při stabilizacích a signalizacích měřických bodů v terénu.
  • Údržba a ošetřování geodetických a měřických pomůcek a přístrojů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Flexibilita
Zvládání zátěže

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Numerická způsobilost

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
geodetické měřicí přístroje

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Stavby a centrace signalizačních zařízení
Obsluha odrazných hranolů a dalších signalizačních pomůcek při observaci v terénu
Zapisování naměřených hodnot v zeměměřictví
Údržba a ošetřování geodetických a měřických pomůcek a přístrojů v zeměměřictví

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy termoregulace.
  • Onemocnění ledvin.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací