Povolání
Pracovník obsluhy bioplynových stanic

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba elektrické energie
Alternativní názvy: Obsluha zařízení bioplynové stanice, Pracovník obsluhy bioplynové stanice
Odborný směr:
Platové rozmezí
22 785 Kč - 43 106 Kč

Charakteristika

Pracovník obsluhy bioplynové stanice kontroluje a realizuje pravidelné procesy v bioplynové stanici, asistuje při návozu surovin a materiálu, zajišťuje návoz materiálu do fermentoru, pravidelně kontroluje měřicí a ovládací prvky, ovládá automatická zařízení bioplynové stanice, hlásí poruchy a nestandardní stavy, prování drobné opravy a seřizování, asistuje při větších opravách, pomáhá řešit případné havárie.

Pracovní činnosti

 • Zhodnocení vstupních surovina a návrh kombinace vstupů.
 • Úprava surovin.
 • Zajištění přísunu surovin do fermentoru.
 • Monitoring fermentačního procesu.
 • Kontrola funkčnosti všech zařízení.
 • Kontrola odvodu hlavních a vedlejších produktů.
 • Posouzení kvality a množství vedlejších produktů.
 • Odběr vzorků na vstupu.
 • Odběr vzorků na výstupu.
 • Provádění jednoduchých testů.
 • Obsluha ostatních zařízení a technologií bioplynové stanice.
 • Monitoring technologických procesů.
 • Hlášení škod a technických problémů.
 • Evidence a odstraňování problémů.
 • Provádění pravidelné evidence technologických procesů a záznamů o jejich průběhu.
 • Monitorování skladových zásob.
 • Naskladňování surovin na vstupu.
 • Kontrola odběru produktů.
 • Zajištění čistoty a bezpečnosti pracovního prostoru bioplynové stanice.
 • Běžná údržba a opravy zařízení a technologií bioplynové stanice.
 • Řešení havarijních stavů a eliminace škod na zdraví, majetku a životním prostředí.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenství, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru strojírenství a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru automatizace ve strojírenství.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení
Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže, demontáže a oprav strojů a zařízení

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.

více informací