Povolání
Pracovník pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: dřevařská prvovýroba
Alternativní názvy: Obsluha linek na výrobu dřevovláknitých a dřevotřískových desek
Platové rozmezí
14 957 Kč - 31 861 Kč

Charakteristika

Pracovník pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva seřizuje a obsluhuje výrobní uzly linky na výrobu aglomerovaných materiálů.

Pracovní činnosti

 • Přejímka dřevního materiálu.
 • Manipulace se vstupním materiálem.
 • Výroba štěpky.
 • Obsluha strojního zařízení pro výrobu a sušení třísky.
 • Příprava vlákna pro výrobu vláknitých desek.
 • Příprava a nanášení lepicí směsi.
 • Vrstvení a dělení koberce.
 • Lisování desek.
 • Chlazení, omítání a formátování desek.
 • Broušení, třídění, značení, svazkování a skladování desek.
 • Zaznamenávání technických údajů.
 • Posuzování kvality výroby a porovnání s normami.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru zpracovatel dřeva a střední vzdělání s výučním listem v oboru zpracování dřeva, výroba kancelářských potřeb, výroba sportovních potřeb.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
dřevěné materiály a polotovary
materiály na bázi dřeva, druhy, vlastnosti, technologie zpracování
technologie výroby kompozitních materiálů
technologie výroby dřevařských polotovarů
technologie výroby nábytkářských a jiných polotovarů

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek při výrobě aglomerovaných materiálů na bázi dřeva
Příjem, manipulace se surovinou na výrobu aglomerovaných materiálů a její skladování
Příprava surovin pro výrobu konstrukčních a izolačních aglomerovaných materiálů v rámci obsluhy dřevařských strojů a zařízení
Řízení ovládacích panelů chodu sušáren mokrých třísek a vlákna v rámci obsluhy dřevařských strojů a zařízení, včetně třídění a skladování
Seřizování a údržba dřevoobráběcích strojů a nástrojů
Příprava lepicí směsi pro výrobu konstrukčních a izolačních aglomerovaných materiálů v rámci obsluhy dřevařských strojů a zařízení
Obsluha linek na lisování, formátování, chlazení, broušení a třídění aglomerovaných desek
Orientace v normách a předpisech pro třídění a výrobu aglomerovaných materiálů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Duševní poruchy.

více informací