Povolání
Pracovník pro vyšší hygienické zaopatření zemřelých

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: pohřební služby
Alternativní názvy: Kosmetik lidských pozůstatků
Platové rozmezí
15 244 Kč - 27 413 Kč

Charakteristika

Pracovník pro vyšší hygienické zaopatření zemřelých provádí primární péči o lidské pozůstatky včetně vyčištění a uzavření všech dutin, očních jamek, vložení očnic, šití úst, vytvoření chybějícího chrupu a na základě objednávky provádí jejich kosmetickou úpravu ve snaze obnovit přirozenou barvu a vzhled viditelných částí zesnulého v souladu s technologickými postupy stanovenými výrobci použitých kosmetických přípravků a materiálů.

Pracovní činnosti

 • Zajištění potřebných pomůcek a provedení primární péče o lidské pozůstatky, včetně omývání, dezinfekce a hygienického zaopatření.
 • Označení těla zemřelého jménem a rokem narození.
 • Šití dutiny ústní, holení a líčení dekorativní kosmetikou ve snaze obnovit přirozenou barvu a vzhled viditelných částí zesnulého a manikúra.
 • Svlékání a oblékání lidských pozůstatků, úprava účesu a zbavení zápachu.
 • Manipulace s lidskými pozůstatky při ukládání do rakve.
 • Úklid, čištění, dezinfekce místnosti a pravidelná kontrola stavu kosmetických nástrojů.
 • Komunikace s objednatelem pohřbení.
 • Odstranění, sepsání a předání všech osobních věcí zemřelého.
 • Evidence nesnímatelných předmětů nalezených na lidských pozůstatcích (žluté nebo bílé kovy, piercing apod.).
 • Provedení písemné evidence o zemřelém.
 • Převzetí oblečení pro zemřelého a vystavení potvrzení o převzetí pro objednatele pohřbení.
 • Uložení do konečné rakve a úpravu oděvu a polohy zemřelého v rakvi pro výstavu při obřadech.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži chladem a pracovní dobou na směny. Také je vystaven zátěži chemickými látkami, invazivními alergeny a biologickými činiteli způsobujícími onemocnění. Významným faktorem je celková fyzická zátěž a duševní zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů zdravotnictví a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů zdravotnictví. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa, střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení).

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
zdravověda
pohřebnictví
nakládání s odpady
zdraví a hygiena při práci
bezpečnost práce
základy psychologie

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Dodržování zákonného zacházení s lidskými pozůstatky
Prohlídka lidských pozůstatků a jejich označení
Omývání, uzavření tělních otvorů, holení, kosmetická úprava, oblékání a další úpravy lidských pozůstatků do rakví při přípravě smutečních obřadů nebo ve spolupráci s pozůstalými
Provádění estetických úprav lidských pozůstatků pro jejich veřejné vystavení
Vedení předepsané evidence lidských pozůstatků
Aplikování základních zásad pohřbívání v poradenství pro pozůstalé

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.

více informací