Povolání
Pracovník ubytování v malých ubytovacích zařízeních

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: ubytování a hotelový provoz
Alternativní názvy: Pracovník ubytování v soukromí
Platové rozmezí
17 487 Kč - 30 861 Kč

Charakteristika

Pracovník ubytování v malých ubytovacích zařízeních zajišťuje komplexní chod ubytovacího zařízení včetně zajištění doprovodných služeb a činností spojených s pobytem hostů.

Pracovní činnosti

 • Koordinování a vykonávání veškerých provozních činností.
 • Zajištění propagační a obchodní činnosti.
 • Vyřizování telefonických a emailových požadavků.
 • Administrování ubytovacího procesu hostů.
 • Příjímání rezervací, registrování přijíždějících hostů a související nabízení dalších různých variant služeb.
 • Nakupování zboží a provozního materiálu.
 • Monitorování spokojenosti hostů a realizování aktivit k utváření vhodného dojmu hostů.
 • Vyřizování požadavků hostů během pobytu.
 • Jednání s obchodními partnery, dodavateli a úřady.
 • Řešení provozních záležitostí.
 • Řešení připomínek a stížností hostů.
 • Obsluhování technických systémů – PMS (Property Management Systém) a všechny návazné systémy.
 • Příprava snídaní a zajištění občerstvení pro hosty.
 • Zajištění průběžného a závěrečného úklidu pokojů a ostatních prostor.
 • Zajištění aktivit souvisejících s odjezdem hostů včetně zúčtování.
 • Příprava podkladů pro účetního pracovníka, případně vlastní účtování svépomocí.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži pracovní dobou na směny.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus a střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů obchod. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
provoz ubytovacích zařízení

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Inkasování plateb od hostů
Poskytování služeb spojených s pobytem hostů v ubytovacím zařízení
Orientace v možnostech podnikání ve službách
Vyhotovování podnikových písemností
Nabídka a prodej služeb
Provádění hygienicko-sanitační činnosti
Práce spojené s provozem ubytovacího zařízení
Používání běžných pomůcek a čisticích prostředků při úklidu
Obsluha strojů a zařízení používaných při úklidu
Úklid v ubytovacích zařízeních
Zajištění bezpečnosti hostů, BOZP, PO

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

více informací