Povolání
Příslušník Hasičského záchranného sboru ČR – komisař

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Alternativní názvy: Příslušník Hasičského záchranného sboru ČR, Komisař, Příslušník HZS ČR
Platové rozmezí
28 453 Kč - 45 662 Kč

Charakteristika

Příslušník Hasičského záchranného sboru ČR – komisař vykonává systémové činnosti pro různé služební agendy v Hasičském záchranném sboru ČR zejména na úseku státního požárního dozoru a požární prevence nebo ochrany obyvatelstva nebo krizového plánování a příprav nebo civilního nouzového plánování nebo integrovaného záchranného systému nebo speciálních služeb ve vyšší územně vymezené působnosti např. krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru kraje, zařízení Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru ČR, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje vyšší odborné vzdělání v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost a bakalářský studijní program v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost. Jinou alternativu představuje vyšší odborné vzdělání a bakalářský studijní program.

více informací

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací:

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Samostatnost
Řešení problémů
Aktivní přístup

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
činnosti velitele hasičů
činnosti a povinnosti požárního technika
požární prevence
správa počítačové sítě
metody a postupy lektorství v odborných kurzech
plánování, řízení a koordinace výkonu státního požárního dozoru
předpisy a technické normy požární ochrany

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Řízení a koordinace správ centrálních databází včetně jejich navrhování a správy systémů pro jejich řízení
Samostatné spravování složitých operačních systémů vysoké systémové úrovně
Vykonávání lektorské činnosti
Zpracování metodiky provozu technických prostředků Hasičského záchranného sboru
Zpracování návrhů komplexních programů a koncepcí v jednotlivých oblastech požární ochrany, nebo ochrany obyvatelstva nebo integrovaného záchranného systému, nebo krizového plánování a příprav anebo civilního nouzového plánování a zabezpečení jejich aplikace v republikové působnosti i v mezinárodní návaznosti
Provádění analýz stavu operativně technických opatření na úseku požárního dozoru, požární prevence, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému
Určování postupů při řízení jednotek požární ochrany a koordinaci složek integrovaného záchranného systému
Vedení příslušných záznamů na úseku požárního dozoru a požární prevence, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového plánování a příprav nebo civilního nouzového plánování
Provádění poradenské a konzultační činnosti v oblasti požárního dozoru a požární prevence, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového plánování a příprav a civilního nouzového plánování
Účast na pravidelném výcviku a odborné přípravě
Organizování odborné přípravy jednotek požární ochrany
Provádění odborných činností při ochraně obyvatelstva v rámci integrovaného záchranného systému, krizového plánování a civilního nouzového plánování
Provádění odborných činností při požárním dozoru a požární prevenci
Organizace a zajišťování dílčího provozu radiokomunikační služby a výpočetní sítě
Provádění požárně-preventivní činnosti na veřejných akcích

více informací