Povolání
Příslušník Hasičského záchranného sboru ČR – vrchní inspektor

Platové rozmezí
28 453 Kč - 45 662 Kč

Charakteristika

Příslušník Hasičského záchranného sboru ČR - vrchní inspektor vykonává systémové činnosti pro různé služební agendy v Hasičském záchranném sboru ČR zejména na úseku státního požárního dozoru a požární prevence, ochrany obyvatelstva, krizového plánování a příprav, civilního nouzového plánování, integrovaného záchranného systému a speciálních služeb v nižší územně vymezené působnosti např. územní odbor Hasičského záchranného sboru kraje. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru ČR, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení).

více informací

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací:

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Samostatnost
Řešení problémů
Aktivní přístup

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Jazyková způsobilost v češtině

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
činnosti a povinnosti požárního technika
požární prevence
správa počítačové sítě
metody a postupy lektorství v odborných kurzech
plánování, řízení a koordinace výkonu státního požárního dozoru
předpisy a technické normy požární ochrany
chemické reakce a fyzikální procesy probíhající při hoření

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Samostatné spravování složitých operačních systémů vysoké systémové úrovně
Vykonávání lektorské činnosti
Zpracování metodiky provozu technických prostředků Hasičského záchranného sboru ČR
Určování postupů při řízení jednotek požární ochrany a koordinaci složek integrovaného záchranného systému
Zpracovávání předepsané dokumentace všech složek požární ochrany a ochrany obyvatel
Vedení příslušných záznamů na úseku požárního dozoru a požární prevence, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového plánování a příprav nebo civilního nouzového plánování
Zpracování dokumentace o zásazích a činnosti jednotek Hasičského záchranného sboru ČR
Vedení dokumentace o provedených prohlídkách, zjištěných závadách, navržených opatřeních apod.
Provádění poradenské a konzultační činnosti v oblasti požárního dozoru a požární prevence, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového plánování a příprav a civilního nouzového plánování
Účast na pravidelném výcviku a odborné přípravě
Organizování odborné přípravy jednotek požární ochrany
Provádění požárně technických expertíz (popř. jejich zajišťování)
Provádění odborných činností při ochraně obyvatelstva v rámci integrovaného záchranného systému, krizového plánování a civilního nouzového plánování
Provádění odborných činností při požárním dozoru a požární prevenci
Orientace v chemických reakcích a fyzikálních procesech probíhajících při hoření a hašení požárů

více informací