Povolání
Provozní vedoucí úklidu

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Alternativní názvy: Operative Technical cleaning staff, vedoucí objektu, mistr, předák, četař, mistrová, předačka, četařka
Platové rozmezí
12 750 Kč - 38 474 Kč

Charakteristika

Provozní vedoucí úklidu zajišťuje personálně, technicky i materiálně hygienický úklid ploch, které se vyskytují v různých objektech.

Pracovní činnosti

 • Komunikace se zákazníkem na počátku a po dobu trvání zakázky.
 • Identifikace materiálů úklidových ploch.
 • Organizace, řešení změn, zpracování technologických postupů úklidu a harmonogramů.
 • Definování chemických a dezinfekčních přípravků, pomůcek a strojů pro úklid v souladu s identifikovanými materiály a hygienickými plány.
 • Materiálové a personální zajištění úklidu dané plochy dle stanoveného harmonogramu.
 • Vyřizování a zpracovávání reklamací úklidových a čistících prací.
 • Vedení pracovního kolektivu úklidových pracovníků.
 • Provádění školení zaměstnanců v oblasti ochrany a bezpečnosti práce, požární ochrany, zdravotní přípravy a odborného zaškolení.
 • Vykonávání úklidových prací.
 • Řízení údržby a oprav úklidových strojů a zařízení.
 • Zpracování mzdových a fakturačních podkladů.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace a evidence vč. objednávání dodávek a vydávání materiálů.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži pracovní dobou na směny.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list, střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu ve skupině oborů osobní a provozní služby a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
zásady úklidových prací
bezpečnost práce
zdraví a hygiena při práci
technologické postupy úklidových prací
ergonomie
zásady práce a manipulace s chemickými přípravky v domácnosti
management pro mistry
management kvality
základy ekologie
nakládání s odpady

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Organizace práce a identifikace systémů úklidu
Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami
Identifikace materiálů spojených s volbou vhodných technologických postupů v různých časových horizontech
Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany
Aplikace kontrolních systémů a jednání se zákazníkem
Vedení pracovního kolektivu úklidových pracovníků
Orientace v legislativě a vedení příslušné dokumentace

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací