Povolání
Průvodce cestovního ruchu

Kvalifikační úroveň: Odborné specializace, pomaturitní vzdělání (5)
Odborný podsměr: cestovní ruch
Alternativní názvy: Turistický průvodce, Tourist guide
Platové rozmezí
13 437 Kč - 23 480 Kč

Charakteristika

Průvodce cestovního ruchu provádí návštěvníky v jazyce podle jejich výběru a poskytuje výklad o kulturním a přírodním dědictví oblasti, pro kterou je specializován.

Pracovní činnosti

 • Příprava odborného výkladu.
 • Zpracování nabídky průvodcovských služeb.
 • Poskytování odborného výkladu a doprovod návštěvníků.
 • Ústní a písemná komunikace v cizím jazyce.
 • Poskytování individuální pomoci klientům.
 • Vedení administrativní a účetní agendy průvodce cestovní ruch.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje vyšší odborné vzdělání v oboru cestovní ruch a bakalářský studijní program v oboru řízení cestovního ruchu. Jinou alternativu představuje vyšší odborné vzdělání v oboru hotelnictví a turismus a bakalářský studijní program ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
průvodcovství cestovního ruchu

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Aplikace znalostí historie a dějin kultury v České republice ve vztahu k cestovnímu ruchu
Prokázat znalost světových dějin a dějin kultury ve vztahu k cestovnímu ruchu
Využívání znalostí zeměpisu cestovního ruchu v České republice
Využívání znalostí zeměpisu Evropy a ostatních světadílů ve vztahu k cestovnímu ruchu
Prokázání znalostí o životním prostředí
Orientace v současném právním a politickém systému v ČR
Orientace v současném právním a politickém systému EU
Prokázání podrobných tematických znalostí reálií a specifik v cestovním ruchu
Příprava výkladu průvodce a nabídky průvodcovských služeb
Vedení skupiny
Provádění výkladu
Zohledňování osob se speciálními potřebami v práci průvodce
Uplatňování právních a ekonomických aspektů při výkonu práce průvodce
Prokázání znalostí techniky služeb cestovního ruchu
Uplatňování profesního jednání a komunikace
Ústní komunikace v cizím jazyce při výkonu práce průvodce
Písemná komunikace v cizím jazyce při výkonu práce průvodce
Informovanost o reáliích dané jazykové oblasti
Aplikace znalostí historie a dějin kultury České republiky v průvodcovské činnosti
Aplikace znalostí světových dějin a dějin kultury v cestovním ruchu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací