Povolání
Referent internetového obchodu

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží
Alternativní názvy: Internetový prodejce, prodejce e-shopu
Odborný směr:
Platové rozmezí
10 918 Kč - 36 100 Kč

Charakteristika

Referent internetového obchodu zajišťuje běžný provoz internetového obchodu, tedy nákup, prodej včetně základní obsluhy internetového prodejního systému.

Pracovní činnosti

 • Nákup a prodej zboží a služeb přes internet.
 • Přejímka, kontrola, skladování, ošetřování a dohlížení na zboží.
 • Příprava a úprava zboží k prodeji.
 • Přijímání objednávek zákazníků a jejich vyřizování.
 • Poskytování poradenské činnosti a nezbytných informací zákazníkovi.
 • Kontrola plateb za zboží.
 • Elektronická komunikace se zákazníkem.
 • Vyřizování dotazů, stížností a reklamací.
 • Vedení elektronických evidencí.
 • Inventarizace zboží a pomoc při slaďování toku zboží s poptávkou zákazníků.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži pracovní dobou na směny. Také je vystaven zátěži zraku.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru prodavač, obchodník, obchodní provoz. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů obchod.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
skladování a ochrana zboží
balení zboží
práce s internetem
zbožíznalství obecně

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Posuzování kvality zboží (při přejímce, při reklamacích zákazníků)
Vyřizování stížností a reklamací na prodávané zboží v souladu s platnou legislativou
Vyplňování prodejní dokumentace, příprava příslušných dokumentů v obchodně provozní jednotce
Sestavování, kompletace a balení zásilek pro odběratele tuzemské i zahraniční dle expedičních dokladů s přihlédnutím k charakteru expedovaných výrobků či zboží a ke způsobu dopravy těchto zásilek
Nákup vymezeného sortimentu zboží a materiálů
Kompletace a vybavování zásilek průvodní dokumentací pro odběratele, přepravce a celní a jiné orgány
Práce s informačními a komunikačními technologiemi
Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Duševní poruchy.

více informací