Povolání
Řidič tramvají

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: silniční doprava a přeprava
Odborný směr:
Platové rozmezí
25 017 Kč - 38 175 Kč

Charakteristika

Řidič tramvaje je schopný bezpečně řídit kolejové vozidlo na tramvajové dráze a přepravovat bezpečně cestující v kolejové síti dopravce v souladu s pravidly drážního a silničního provozu, přepravního řádu a jízdních řádů příslušných linek.

Pracovní činnosti

 • Řízení tramvaje řádným a bezpečným způsobem s ohledem na stav a sklonové poměry kolejové dráhy, počasí, ostatní účastníky provozu, rozhledové podmínky, obsazenost tramvaje a při zachovávání předpisů o pracovní době řidiče.
 • Vedení záznamů a dokladů o provozu kolejového vozidla a činnosti řidiče.
 • Seznámení s dopravními odlišnostmi oproti plánovanému stavu.
 • Kontrola technického stavu kolejového vozidla.
 • Vydávání pokynů k zajištění bezpečné přepravy cestujících a jejich zavazadel, výběr jízdného.
 • Přeprava cestujících ve stanoveném čase po plánované trase.
 • Odstranění drobných poruch kolejového vozidla.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži teplem a pracovní dobou na směny. Významným faktorem je duševní zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik elektrotechnických zařízení. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba a střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v autoservisu.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
předpisy železniční dopravy a přepravy, pravidla signalizace
řízení osobních automobilů (řidičský průkaz sk. B)
podmínky přepravy osob a nákladu na železnici
dopravní zeměpis (železniční sítě, elektrizované tratě, úzkorozchodné tratě, přechodové stanice)
pravidla řízení a údržby elektrického hnacího vozidla na tramvajové dráze
zásady a pravidla sestavování vlakových souprav
zabezpečovací a sdělovací zařízení v železniční dopravě
návěstidla a výhybky
výpočty jízdného, tarifů, slev, apod.

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Komunikace se zákazníky
Řízení a údržba elektrických hnacích vozidel na tramvajové dráze
Orientace v předpisech pro řízení tramvají a dopravu cestujících
Kontrola jízdních průkazů a nástupu cestujících do tramvaje
Organizace přepravy osob, cestujících tramvajemi, včetně bezpečné přepravy jejich zavazadel
Poskytování informací o spojení

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Duševní poruchy.

více informací