Povolání
Sanitář

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Medical orderly
Platové rozmezí
15 682 Kč - 26 768 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Sanitář ve zdravotnických zařízeních na úseku lůžkové a ambulantní péče, v lázeňských zařízeních, na úseku patologie a transfúzních stanic a na operačních úsecích pod vedením pracovníka s vyšším stupněm kvalifikace zabezpečuje pomocné, obslužné, přípravné a dokončovací pomocné práce.

Pracovní činnosti

  • Po odborným dohledem všeobecné sestry nebo jiného pracovníka s vyšším stupněm kvalifikace způsobilého poskytovat ošetřovatelskou péči provádí následující činnosti:-Dovoz stravy na oddělení, případně její ohřívání, provádění úklidu čajové kuchyňky, sbírání a mytí a dezinfekce nádobí.-Obsluha a manipulace s jednoduchými přístroji zdravotnické techniky. -Manipulace s prádlem včetně dezinfekce a transportu.-Manipulace s kyslíkovými bombami dle platných předpisů. -Spolupráce na úpravě těla zemřelého, zajišťování odvozu.-Doprovod a převoz pacientů na vyšetření, ošetření a při přemístění.-Zajišťování komplexní péče o hygienu prostředí.-Zabezpečování transportu biologického a zdravotnického materiálu, obstarávaní pochůzek pro potřeby oddělení a pacientů.
  • Pod přímým vedením pracovníka s vyšším stupněm kvalifikace způsobilého poskytovat ošetřovatelskou péči provádí následující činnosti:-Zajišťování hygienické péče pacientů.-Polohování a manipulaci s pacientem včetně základní prevence dekubitů a úpravy lůžka.-Pomoc při rozdělování stravy pacientů, při jídle ležícím nebo nepohyblivým pacientům, popřípadě je krmí.-Péče o vyprazdňování pacientů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru ošetřovatelství. Jinou alternativu představuje střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru ošetřovatelství, střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
dezinfekce a sterilizace
ošetřovatelská péče
lékové formy, farmakologie

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění dezinfekce a sterilizace zdravotnických pomůcek
Úklid zdravotnických zařízení, mytí a dezinfikace nádobí
Manipulace s biologickým materiálem ve zdravotnických zařízení
Dovoz stravy, její ohřívání a rozdělování nemocným ve zdravotnických zařízení
Příprava lůžek pro pacienty, manipulace s lůžkovinami
Převoz pacientů na pojizdných křeslech a lehátkách na vyšetření
Krmení pacientů a péče o jejich vyprazdňování
Manipulace s těly zemřelých

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
  • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
  • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
  • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.

více informací