Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Sestra pro intenzivní péči poskytuje ošetřovatelskou péči, podílí se na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči u pacientů, u kterých dochází k selhání základních životních funkcí nebo toto selhání hrozí.

Pracovní činnosti

 • Sledování a analýza údajů o zdravotním stavu, zejména fyziologických funkcí, hodnocení závažnosti stavu a provádění kardiopulmonální resuscitace s použitím dostupného technického vybavení.
 • Péče o dýchací cesty pacientů se zajištěnými dýchacími cestami i při umělé plicní ventilaci, včetně odsávání z dolních cest dýchacích.
 • Sledování funkčnosti speciální přístrojové techniky a zajišťování její stálé připravenosti,
 • Měření a analýza fyziologických funkcí specializovanými postupy pomocí přístrojové techniky, včetně využití invazivních metod.
 • Provádění katetrizace močového měchýře mužů.
 • Zavádění nazogastrických a jejunálních sond pacientům v bezvědomí starším 10 let, provádění výplachu žaludku i u pacientů se zajištěnými dýchacími cestami starších 10 let.
 • Zajišťování dýchacích cest dostupnými pomůckami, provádění endobronchiální laváže u pacientů s tracheální intubací nebo s tracheostomií, aplikace transfuzních přípravků a krevních derivátů pod odborným dohledem lékaře.
 • Provádění punkce arterií, zejména arterie radialis a arterie femoralis, k jednorázovému odběru krve a k invazivní monitoraci krevního tlaku, provádění extubace tracheální rourky.
 • Provádění katetrizace močového měchýře mužů, zavádění nazogastrické a jejunální sondy pacientům v bezvědomí starším 10 let, provádí výplach žaludku i u pacientů se zajištěnými dýchacími cestami starších 10 let pod přímým vedením lékaře.
 • Provádění zajištění dýchacích cest dostupnými pomůckami, provádění endobronchiální laváže u pacientů s tracheální intubací nebo s tracheostomií, předchází případným komplikacím, rozpoznává je a řeší, aplikuje transfuzní přípravky a krevní deriváty pod odborným dohledem lékaře.
 • Provádění punkce arterií, zejména arterie radialis a arterie femoralis, k jednorázovému odběru krve a k invazivní monitoraci krevního tlaku, provádění extubace tracheální rourky pod přímým vedením lékaře.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: