Povolání
Sjednavatel pohřbení

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: pohřební služby
Alternativní názvy: Sjednavatel pohřbu, Pracovník pohřební služby
Platové rozmezí
15 244 Kč - 27 413 Kč

Charakteristika

Sjednavatel pohřbení poskytuje vypraviteli pohřbu základní informace o nabídce služeb a jejich cenách, shromažďuje a vyhodnocuje požadavky na pohřeb, stanovuje optimální způsob jeho realizace a zpracovává návrh smlouvy o obstarání pohřbu.

Pracovní činnosti

 • Poskytování základních a prvotních informací osobám sjednávajícím pohřeb včetně ceníku služeb a zboží.
 • Ověřování informací o místě přechodného uložení těla zemřelého.
 • Komplexní a bezodkladné obstarávání převzetí, převozů a dočasného uložení lidských pozůstatků.
 • Sestavování komplexní objednávky smutečního obřadu.
 • Obstarávání věcí vyplývajících z uzavřené smlouvy o obstarání pohřbu (tj. především konzervace nebo balzamace lidských pozůstatků, rubáše, konečné rakve a výbavy do ní, vyzdobení obřadní síně, uložení lidských pozůstatků do hrobu nebo hrobky na veřejném nebo neveřejném pohřebišti, závoz lidských pozůstatků do kremační pece u provozovatele krematoria).
 • Provádění základních pokladních a účetnických činností.

Pracovní podmínky

Významným faktorem je duševní zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru podnikání v oborech a střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů podnikání v oborech, odvětví. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů obchod, střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů obchod, střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů obchod a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů obchod.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
zbožíznalství obecně
související právní předpisy
základy komunikace, komunikační dovednosti, metody alternativní komunikace
vedení pokladních deníků a knih
účetní doklady a jejich evidence
pohřebnictví
cenové analýzy, cenová politika, stanovení ceny

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Sestavování komplexní objednávky smutečního obřadu
Obstarávání věcí vyplývajících z uzavřené smlouvy o obstarání pohřbu
Aplikování základních principů poradenství pro pozůstalé na truchlící klienty
Aplikování základních zásad pohřbívání v poradenství pro pozůstalé
Příjem platby za služby zabezpečované pohřební službou

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

více informací