Povolání
Skladník

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží
Alternativní názvy: Pracovník ve skladu, Manipulant ve skladu, Operátor skladování
Odborný směr:
Platové rozmezí
15 773 Kč - 23 145 Kč

Charakteristika

Skladník vykonává příslušné aktivity při skladování a následné manipulaci se zbožím.

Pracovní činnosti

 • Příjem zboží, kontrola dodacích listů a dalších průvodních dokumentů.
 • Ukládání, kontrola a skladování zboží.
 • Kontrola záručních lhůt u přijímaného a skladovaného zboží.
 • Vyskladnění a vychystání zboží.
 • Expedice zboží.
 • Odbavování kusových, vozových a kontejnerových zásilek.
 • Vyřizování reklamací.
 • Vedení předepsané evidence a provádění inventur.
 • Vedení evidence o dodavatelích a zákaznících.
 • Nakládání s odpadem a zajištění úklidu skladovacích prostor.
 • Běžná údržba mechanizačních prostředků a ostatního skladového zařízení.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru skladník, práce ve skladu. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru prodavač, obchodník, obchodní provoz.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Kooperace (spolupráce) 
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Plánování a organizování práce

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Jazyková způsobilost v češtině

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
přejímka zboží
inventarizace
skladování a ochrana zboží
hygienické zásady v obchodě

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v dodacích listech a dalších dokumentech doprovázejících zboží
Přejímání a kontrola zboží a jeho dodacích listů a dalších dokumentů
Odbavování kusových a vozových zásilek
Evidence skladovaného zboží včetně evidence pohybu zásob a zpracování přehledů o zásobách
Ukládání a skladování zboží.
Odběr a přejímka zboží, materiálu na základě průvodních dokladů
Komplexní zajištění realizace inventury a inventarizace v rámci velkoobchodního skladu
Posuzování kvality zboží a materiálu při odběru, při přejímce a při reklamaci, vyřizování reklamací v souladu s platnou legislativou

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.

více informací