Charakteristika

Sklářský inženýr koordinuje a řídí zpracovávání technické dokumentace, řídí a organizuje výrobu, koordinuje zavádění kontrolních systémů jakosti, komplexně zpracovává potřebu investičních celků a zajišťuje výzkumně vývojovou činnost ve sklářské a bižuterní výrobě.

Pracovní činnosti

  • Koordinace technické přípravy výroby a zpracování technických podkladů.
  • Kontrola a vyhodnocování výsledků ve výrobě.
  • Řízení a organizace komplexního systému řízení jakosti.
  • Řízení výzkumné a vývojové činnosti.
  • Komplexní řízení dispečerské činnosti.
  • Stanovování nejsložitějších technologických postupů sklářské a bižuterní výroby.
  • Komplexní zpracování potřeby investičních celků.
  • Vedení provozní a technické dokumentace.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: