Charakteristika

Sklářský technik připravuje technické dokumenty, řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku, kontroluje a vyhodnocuje produkty ve sklářské a bižuterní výrobě.

Pracovní činnosti

  • Organizace a řízení výroby ve svěřeném úseku.
  • Provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly surovin, materiálů a výrobků.
  • Stanovování normativů a norem spotřeby práce a zajišťování jejich uplatňování.
  • Dispečerské řízení výroby.
  • Zabezpečování technické a technologické způsobilosti strojů a strojního zařízení.
  • Stanovování technologických postupů výroby.
  • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnosti práce.
  • Příprava sklářské vsázky a tavení skloviny.
  • Vedení provozní a technické dokumentace.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: