Povolání
Smuteční řečník a obřadník

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: pohřební služby
Alternativní názvy: Obřadník, Smuteční ceremoniář, Moderátor smutečního obřadu, Celfotr, Manager pohřebního obřadu
Platové rozmezí
15 244 Kč - 27 413 Kč

Charakteristika

Smuteční řečník a obřadník podle dispozic vypravitele pohřbu provádí smuteční hosty obřadem, podporuje jeho pietní průběh, pronáší smuteční řeč, projevuje úctu zemřelé osobě, vytváří důstojnou atmosféru, vyjadřuje soustrast a napomáhá se zvládáním mimořádných situací.

Pracovní činnosti

 • Projednání obecných náležitostí, místních zvyků a celkového průběhu smutečního obřadu s objednavatelem pohřbení.
 • Komunikace s pozůstalými na počátku, po dobu trvání a po skončení smutečního obřadu.
 • Seznámení se s životem zemřelého a jeho odkazem, s okolnostmi jeho úmrtí.
 • Tvorba scénáře a režie smutečního obřadu a organizace příprav, včetně tištěného minutovníku a zpěvníku.
 • Provázení pozůstalých smutečním obřadem.
 • Tvorba smutečního proslovu při pohřebních obřadech.
 • Přednes smuteční řeči.
 • Obstarání úkonů při smutečních obřadech, řešení mimořádných situací souvisejících s důstojným průběhem smutečního obřadu.
 • Zajištění pokládky věnců, výzdoby obřadní síně a hrobového místa.
 • Management smutečního obřadu, podávání organizačních pokynů zaměstnancům pohřební služby, hudebníkům a dalším najatým pracovníkům.
 • Příprava a realizace organizačních plánů pohřbu významné osobnosti s větším počtem zúčastněných.
 • Organizace smutečního průvodu.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení).

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
řečnictví, rétorika
základy komunikace, komunikační dovednosti, metody alternativní komunikace

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Formální a obsahová příprava smutečního projevu
Přednes smuteční řeči
Obstarání úkonů při smutečních obřadech
Aplikování základních zásad pohřbívání v poradenství pro pozůstalé
Zajištění a podpora důstojného a pietního chování smutečních hostů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.

více informací