Povolání
Správce kempu

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: ubytování a hotelový provoz
Alternativní názvy: Provozní kempu
Platové rozmezí
17 487 Kč - 30 861 Kč

Charakteristika

Správce kempu zabezpečuje provoz a údržbu kempu nebo širšího rekreačního zařízení.

Pracovní činnosti

  • Zajišťování služeb souvisejících s provozem kempu.
  • Plánování a řízení stavebních a dalších rozsáhlejších úprav a oprav kempu a jeho vybavení.
  • Proškolování personálu.
  • Spolupráce při provádění rozpisu služeb a koordinace pracovníků kempu.
  • Vedení agendy související s chodem kempu a vytváření uzávěrky na jednotlivých pracovištích.
  • Zajišťování bezpečnosti v kempu.
  • Podílení se na organizaci společenských a kulturních akcí.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru hotelnictví a turismus. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
provoz ubytovacích zařízení

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Práce spojené s provozem ubytovacího zařízení
Vedení požadovaných evidencí, popř. provádění dalších dílčích administrativních prací
Provádění kontroly dodržování předpisů v oblasti požární ochrany, ochrany a bezpečnosti zdraví při práci a vnitropodnikových směrnic
Kontrola funkčnosti a bezpečnosti technického vybavení
Objednávání revizí, údržbářských a opravářských prací u odborných firem, přebírání výsledků jejich práce
Zajišťování služeb souvisejících se správou budovy
Najímání, výběr a řízení dodavatelů služeb i řemeslných prací

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Poruchy vidění.

více informací