Povolání
Staniční pracovník lanové dráhy

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Obsluha lanové dráhy, Provozní pracovník obsluhy lanové dráhy
Odborný směr:
Platové rozmezí
20 287 Kč - 33 212 Kč

Charakteristika

Staniční pracovník lanové dráhy provádí přípravné, obslužné a kontrolní práce při provozu lanové dráhy.

Pracovní činnosti

 • Kontrola strojně-mechanických a elektrozařízení lanové dráhy včetně provedení zkušebního chodu a kontrolní jízdy lanové dráhy.
 • Zapisování výsledků prohlídek a kontrol do provozního deníku.
 • Organizace přepravy včetně organizace pohybu osob na nástupišti a výstupišti.
 • Kontrola dodržování přepravního řádu přepravovanými osobami při nástupu a výstupu.
 • Kontrola platnosti jízdenek.
 • Údržba nástupních a výstupních prostor.
 • Sledování klimatických podmínek za provozu.
 • Obsluha jednoduchých radiostanic.
 • Pomoc při organizování první pomoci při zranění pracovníků nebo klientů.
 • Údržba lanové dráhy.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru montáž strojů a zařízení.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
první pomoc
bezpečnost práce

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Poskytování první zdravotnické pomoci
Orientace v předpisech a technických normách
Vedení dokumentace o provozu lanové dráhy
Organizace nástupu, přepravy a výstupu
Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.

více informací