Povolání
Statistik

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: státní správa
Alternativní názvy: Statistician
Platové rozmezí
17 737 Kč - 36 610 Kč

Charakteristika

Statistik vykonává práce související se sběrem statistických údajů včetně provádění jednoduchých logických kontrol.

Pracovní činnosti

 • Provádění nejjednodušších statistických šetření podle předem daných postupů.
 • Základní třídění vstupních údajů dle předem stanovených postupů.
 • Dílčí kontrola správnosti podle předem zadaných kriterií.
 • Zpracování nesložitých standardních výstupů.
 • Pořizování a vedení statistických údajů a evidencí podle stanovených postupů.
 • Příprava dílčích podkladů pro zpracování statistických výstupů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru ekonomika a podnikání, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání, střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů ekonomika a administrativa, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika odvětví (oborů). Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru ekonomika odvětví (oborů).

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Získávání a jednoduché třídění statistických dat
Zpracování jednoduchých analytických výstupů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací