Povolání
Stavební dělník

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: General labourer, Worker, Cowan, Pomocný dělník, Stavební dělník, Čistič kanalizačních zařízení, stok, záchodů a žump, Kopáč, Pomocník strojníka stavebních strojů
Platové rozmezí
16 354 Kč - 26 484 Kč

Charakteristika

Stavební dělník provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při stavební činnosti.

Pracovní činnosti

 • Vykonávání prací pod dohledem a podle pokynů kvalifikovaných pracovníků.
 • Vykonávání jednoduchých montážních prací, spolupráce při náročnějších stavebních pracích.
 • Provádění jednoduchých přípravných a dokončovacích stavebních prací.
 • Čištění strojů a zařízení, spolupráce při údržbě.
 • Obsluha jednoduchých stavebních strojů a zařízení stavební výroby.
 • Manipulační práce se stavebními hmotami, materiály, polotovary a výrobky.
 • Hloubení a výkopy rýh a jam s použitím zátažné, hnané a rámové výdřevy a ocelových pažnic.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži trupu a páteře s převahou statické práce.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie. Jinou alternativu představuje vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
stavební technologie
stavební materiály a jejich vlastnosti

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zemní práce s přípravou a úpravou terénu, vrtání děr, bourání nenosných částí zděných a betonových konstrukcí, sekání rýh a průrazů
Běžná (základní) údržba stavebních strojů a zařízení
Manipulace se stavebními hmotami a dílci
Obsluha sbíjecích kladiv
Mechanické čištění zárubní, instalačních vedení, dlažeb, podlah, obedňovacích dílců
Kladení obalených drtí do profilu vozovek a chodníků, vyplňování spár dlažeb maltou a asfaltem
Výroba malt a čerstvého betonu ze suchých směsí

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací