Povolání
Strojník bazénu

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: péče o tělo
Alternativní názvy: Bazénový technolog
Platové rozmezí
17 267 Kč - 29 136 Kč

Charakteristika

Strojník bazénu obsluhuje a udržuje, strojní, dávkovací, měřicí a další technologická zařízení provozu bazénu.

Pracovní činnosti

 • Kontrolování a výměna strojních, dávkovacích, měřících a dalších technologických zařízení.
 • Manipulace s bazénovou chemií.
 • Skladování bazénové chemie dle předpisů.
 • Provádění úpravy vody různými druhy bazénové chemie.
 • Měření potřebných hodnot bazénové vody v provozu.
 • Kalibrace měřicích zařízení v provozu.
 • Čištění technologických zařízení (bazén, akumulační jímka, filtr aj.) v provozu.
 • Výměna tlakových lahví s plynným chlorem.
 • Zajišťování úklidu úpravny bazénové vody.
 • Zajišťování servisu, periodických prohlídek a revize strojních i elektrických zařízení.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru, prací v nevhodných pracovních polohách, pracovní dobou na směny a chemickými látkami. Také je vystaven zátěži prací ve výškách, rizikem úrazu a rizikem obecného ohrožení.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavební provoz, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru aplikovaná chemie a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenství.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
péče o zařízení veřejných bazénů a plováren, předpisy a bezpečnost na veřejných bazénech a plovárnách
strojní mechanismy
zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
zacházení s jedy a žíravinami
zásady kontroly a seřizování měřidel
chemické a fyzikálně chemické metody zkoušek
právní předpisy pro chemické látky a přípravky

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v základní legislativě a technické dokumentaci
Identifikace jednotlivých druhů bazénové chemie
Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami
Provádění údržby zařízení úpravny bazénové vody
Obsluha strojního zařízení - čerpadla
Obsluha filtračního zařízení (filtry, ventily)
Obsluha zařízení k dezinfekci vody (UV lampa, ozonizace)
Obsluha bazénového vysavače

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací