Povolání
Strojník speciálních železničních zařízení

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: železniční doprava a přeprava
Odborný směr:
Platové rozmezí
21 439 Kč - 43 092 Kč

Charakteristika

Strojník speciálních železničních zařízení řídí, obsluhuje, opravuje a seřizuje speciální stroje a zařízení pro automatizovaný mycí proces kolejových vozidel.

Pracovní činnosti

  • Obsluha speciálních strojních zařízení.
  • Provádění oprav a seřizování strojů.
  • Vedení záznamů o provedených úkonech.
  • Obsluha halových automatických myček kolejových vozidel.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru servis a opravy strojů a zařízení, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů doprava a spoje a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru strojírenství.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
předpisy železniční dopravy a přepravy, pravidla signalizace
strojní mechanismy

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v oběhu a technických parametrech železničních souprav a vozidel
Obsluha zařízení automatického halového mycího procesu kolejových vozidel
Opravy a seřizování zařízení automatického halového mycího procesu kolejových vozidel

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy termoregulace.
  • Onemocnění ledvin.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací