Povolání
Strojvedoucí elektrických vozů metra

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: železniční doprava a přeprava
Alternativní názvy: Strojvůdce, Metro treiber, Metro driver
Odborný směr:
Platové rozmezí
29 303 Kč - 44 863 Kč

Charakteristika

Strojvedoucí elektrických vozů metra obsluhuje drážní elektrická vozidla různých typů na dráze speciální a provádí činnosti nutné k zajištění bezpečnosti přepravovaných osob.

Pracovní činnosti

 • Řízení elektrických vlaků metra na speciální dráze.
 • Zajišťování odbavování a přepravy cestujících.
 • Vydávání pokynů k zajištění bezpečné dopravy a přepravy cestujících a jejich zavazadel.
 • Řešení poruchových stavů elektrických vlaků metra včetně vedení příslušné dokumentace.
 • Provádění technologických postupů za účelem kontroly a údržby souprav.
 • Posun elektrických vozů metra.
 • Sebevzdělávání formou povinných pravidelných školení a přezkušování.
 • Provádění školení, přezkušování a výcviku.
 • Provádění zkoušek pro ověření dopravní technologie.
 • Provádění zkoušek za účelem testování technologických celků.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži zraku. Také je vystaven zátěži neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů, rizikem obecného ohrožení a pracovní dobou na směny. Významným faktorem je duševní zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru silnoproudá elektrotechnika, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru silnoproudá elektrotechnika, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru elektrotechnika a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektrotechnika. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
předpisy železniční dopravy a přepravy, pravidla signalizace
struktura a organizace železniční dopravy a přepravy
pravidla řízení a údržby elektrického hnacího vozidla na dráze metra
návěstidla a výhybky
železniční posun
elektrická hnací vozidla metra
metody a postupy lektorství v odborných kurzech

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění posunu
Zajišťování železničních vozů při posunu
Obsluha brzd železničních vozů
Obsluha zařízení automatického halového mycího procesu kolejových vozidel
Obsluha vlakového zabezpečovacího zařízení
Provádění zkoušek vlakových brzd
Provádění posunu v dopravním obvodu s ručně ovládanými výhybkami a výkolejkami
Obsluha sdělovacího zařízení
Provádění posunu
Komunikace se zákazníky
Provádění posunu v dopravním obvodu s ručně ovládanými výhybkami a výkolejkami
Orientace v oběhu a technických parametrech železničních souprav a vozidel
Orientace v informačních systémech
Orientace v dokumentaci a v základních informacích železniční dopravy
Dodržování BOZP a požární ochrany
Vedení dokumentace vlakových souprav
Poskytování školení, přezkušování a výcviku v oblasti drážních elektrických vozidel

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Poruchy vidění.

více informací