Povolání
Strojvedoucí

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: železniční doprava a přeprava
Alternativní názvy: Strojvůdce, Engine-driver, Locoman
Odborný směr:
Platové rozmezí
32 636 Kč - 43 281 Kč

Charakteristika

Strojvedoucí řídí hnací vozidlo na železničních tratích ČD nebo na podnikových a závodových tratích a vlečkách.

Pracovní činnosti

  • Provádění pravidelných školení včetně přezkušování.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Řízení činnosti vlakového doprovodu.
  • Zajišťování odbavení cestujících.
  • Řízení, obsluha a údržba lokomotivy nebo motorového vozu na železničních tratích, podnikových a závodových tratích a vlečkách.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru strojírenství, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektrotechnika, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenství, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru silnoproudá elektrotechnika, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru elektrotechnika a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru silnoproudá elektrotechnika.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
předpisy železniční dopravy a přepravy, pravidla signalizace
struktura a organizace železniční dopravy a přepravy
podmínky přepravy osob a nákladu na železnici
dopravní zeměpis (železniční sítě, elektrizované tratě, úzkorozchodné tratě, přechodové stanice)
pravidla řízení a údržby elektrického hnacího vozidla na celostátní či regionální dráze
pravidla řízení a údržby motorového hnacího vozidla na celostátní či regionální dráze
zabezpečovací a sdělovací zařízení v železniční dopravě
železniční posun
výpočty jízdného, tarifů, slev, apod.
strojní mechanismy
části kolejových vozidel
elektrotechnika

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v normách a v technické dokumentaci železničních vozidel
Provádění posunu v dopravním obvodu s ručně ovládanými výhybkami a výkolejkami
Orientace v oběhu a technických parametrech železničních souprav a vozidel
Vedení vlakové dokumentace při vedení vlaků bez vlakové čety
Provádění posunu
Řízení elektrických a motorových hnacích vozidel na železnici
Obsluha zabezpečovacího a sdělovacího zařízení v železniční stanici
Ošetřování a údržba elektrických a motorových hnacích vozidel i motorových hnacích vozidel na železnici

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Onemocnění ledvin.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
  • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.

více informací