Povolání
Tavič skloviny

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Furnace operator, Tavič
Platové rozmezí
19 336 Kč - 37 429 Kč

Charakteristika

Tavič skloviny zajišťuje tavení skloviny ve vanových agregátech a různých druhů skloviny a barevek v pánvových pecích, včetně odbarvování a barvení skloviny.

Pracovní činnosti

  • Kontrola kmenárny, tavicích a chladicích pecí, doprava střepů a kmene.
  • Příprava technologické směsi surovin a kontrola chodu zařízení na úseku přípravy skloviny.
  • Vizuální kontrola tavicích agregátů a pánvových pecí, např.: žáruvzdorných vyzdívek, charakteru spalování, čistoty skloviny a chlazení výrobků.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži teplem. Také je vystaven zátěži pracovní dobou na směny.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru sklář, sklářské práce.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
sklářské suroviny, jejich vlastnosti
druhy skla
technologie tavby skloviny

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Koordinace průběhu výrobních činností ve sklářství a jejich vzájemných vazeb
Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro sklářskou výrobu
Řízení technologického úseku sklářské výroby
Orientace v technických parametrech vanových agregátů a pánvových pecí
Kontrola a dodržování technologických postupů tavení
Vedení provozní dokumentace tavení

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy termoregulace.
  • Onemocnění ledvin.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Poruchy sluchu.

více informací