Povolání
Technický redaktor

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: publicistika
Alternativní názvy: Layouter, Technical editor
Platové rozmezí
21 447 Kč - 37 880 Kč

Charakteristika

Technický redaktor připravuje po technické stránce rukopisy a předlohy pro tiskařské a knihařské zpracování publikací a tiskovin.

Pracovní činnosti

 • Provádění všeobecných jazykových a stylistických úprav.
 • Vytváření elektronické verze časopisů.
 • Příprava podkladů pro články, anotace, bulletiny, katalogy, almanachy, mapy apod..
 • Redakční příprava a zajišťování zveřejňování informačních výstupů na Internetu.
 • Posuzování materiálů po odborné a umělecké stránce.
 • Zpracování koncepčních záměrů a projektů vydávání literárních, kartografických a jiných děl.
 • Práce s elektronickými a digitálními technologiemi redakční přípravy.
 • Kontrola kvality a provádění korektur, nátisků a ilustrací.
 • Komplexní zajišťování technického a výtvarného zpracování publikací.
 • Schvalování předloh, jejich přebírání a předávání do sazby a tisku.
 • Spolupráce s výtvarníky a jednotlivými redakcemi vydavatelství.
 • Organizace vydavatelských prací.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru mediální a komunikační studia, vyšší odborné vzdělání v oboru publicistika a bakalářský studijní program v oboru mediální a komunikační studia. Jinou alternativu představuje vyšší odborné vzdělání v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba, bakalářský studijní program, magisterský studijní program v oboru polygrafie, bakalářský studijní program v oboru polygrafie, vyšší odborné vzdělání v oboru polygrafie, vyšší odborné vzdělání, magisterský studijní program, bakalářský studijní program v oboru výtvarná umění a magisterský studijní program v oboru výtvarná umění.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání koncepčních záměrů a projektů vydávání literárních, kartografických a jiných děl
Kontrola vysázených rukopisů (imprimatur) a vývěsných archů
Posuzování materiálů po odborné a umělecké stránce včetně kontroly faktografické správnosti předkládaných textů
Příprava podkladů pro články, anotace, bulletiny, katalogy, almanachy, mapy apod.
Provádění všeobecných jazykových a stylistických úprav předložených textů včetně závěrečné redakce jednodušších textů
Uspořádávání textů rukopisů dle pokynů včetně úpravy a sjednocování terminologie
Vytváření elektronických verzí časopisů a informačních výstupů včetně jejich uveřejňování na internetu
Komplexní zajišťování technického a výtvarného zpracování publikací ve spolupráci s výtvarníky a s ostatními redakcemi vydavatelství
Organizační zajišťování dodržování harmonogramů vydavatelských prací a dodržování stanovených redakčních plánů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

více informací