Povolání
Technik bazénu

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: montáž, opravy, seřizování strojů, přístrojů a zařízení
Alternativní názvy: Swimming pool attendance
Platové rozmezí
14 065 Kč - 28 134 Kč

Charakteristika

Technik bazénu bazénu zajišťuje provoz technologických zařízení k úpravě vody, údržbu a provoz bazénu, koupaliště nebo aqvaparku.

Pracovní činnosti

 • Dohled nad dodržováním zásad ochrany zdraví a bezpečnosti návštěvníků a zaměstnanců.
 • Dohled nad nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami.
 • Údržba a drobné opravy technologických zařízení (např. čerpadla, filtry).
 • Dohled nad provozem zařízení a jeho částí.
 • Zaškolování zaměstnanců pro práci v jednotlivých částech provozu.
 • Spolupráce při poskytování první pomoci a předlékařské první pomoci.
 • Spolupráce s orgány činnými v hygienickém dozoru.
 • Dohled nad úklidem bazénu podle schváleného dezinfekčního řádu.
 • Dohled nad zajišťováním požadované kvality vody v bazénu.
 • Dohled nad dodržovánímprovozního řádu bazénu nebo koupaliště.
 • Dohled nad stavem venkovních ploch.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži chemickými látkami.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru chemická technologie, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenství a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru stavebnictví.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
první pomoc
technologie úpravy vody
hygienické předpisy

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v předpisech pro provoz veřejného bazénu
Ovládání úpravny vody na veřejném bazénu
Zajišťování provozu veřejného bazénu
Dodržování hygieny provozu veřejného bazénu
Orientace v profesích na veřejném bazénu
Zajišťování ekonomického provozu veřejného bazénu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací