Povolání
Tlumočník, překladatel

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Alternativní názvy: Translator, Interpreter

Charakteristika

Tlumočník, překladatel překládá a tlumočí z jednoho jazyka do druhého.

Pracovní činnosti

  • Příprava a studium jazykové a odborné terminologické.
  • Písemný překlad různorodých jednoduchých a odborných textů.
  • Překlady pro mezinárodní akty, smlouvy, nóty a jiné dokumenty oficiálního mezinárodního styku.
  • Simultánní a kabinové tlumočení nebo překlady.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: