Povolání
Úklidový pracovník - speciální práce

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Alternativní názvy: Cleaning staff – special works, Uklízeč, Uklízečka, Úklidový pracovník
Platové rozmezí
11 520 Kč - 14 966 Kč

Charakteristika

Úklidový pracovník - speciální práce provádí hloubkové čištění a uzavírání podlahových ploch, čistí a impregnuje různé materiály - kůži, koberce a čalounění i kovové materiály.

Pracovní činnosti

 • Ředění, skladování a nakládání s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami.
 • Výběr, příprava a sestavení pomůcek a strojů, padů a pomůcek včetně znalosti údržby a čištění, včetně pomůcek BOZP.
 • Identifikace základních materiálů podlah, nábytku, zařízení a volba vhodných technologických postupů dle harmonogramů prací.
 • Čištění a uzavření materiálů tvrdých podlah, kobercových a textilních ploch, kůže, kovů a skleněných ploch včetně znalosti i správné volba vhodných chemických přípravků a technologických postupů podle harmonogramů prací.
 • Profesionální úklid strojním způsobem.
 • Dodržování harmonogramů a organizace práce na pracovišti, provádění sebekontroly a prokázání znalostí podle bezpečnostních listů.
 • Organizace práce na pracovišti.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži pracovní dobou na směny. Také je vystaven zátěži trupu a páteře s převahou statické práce, malých svalových skupin, jemné motoriky, prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru, prací v nevhodných pracovních polohách, prací ve výškách, rizikem úrazu, prachem a chemickými látkami. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu ve skupině oborů obecně odborná příprava, střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu ve skupině oborů osobní a provozní služby, neúplné základní vzdělání v oboru základní škola a základní vzdělání v oboru základní škola.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
zásady úklidových prací
zdraví a hygiena při práci
ergonomie
technologické postupy úklidových prací
zásady práce a manipulace s chemickými přípravky v domácnosti

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami
Volba, příprava a kompletace, údržba a čištění pomůcek a strojů včetně pomůcek BOZP
Identifikace základních materiálů podlah, nábytku, zařízení a volba vhodných technologických postupů dle harmonogramů prací ve zdravotnickém a nemocničním zařízení
Identifikace různých typů padů, pomůcek a strojů při provádění speciálních prací
Specifikace odborných pojmů úklidových a čisticích speciálních prací
Provádění strojního mytí, čištění a leštění podlahovým kotoučovým strojem a podlahovým automatem na tvrdých podlahách
Provádění údržby kobercových podlahových ploch a čalounění v rámci kompletní údržby
Provádění údržby a ošetření ploch a zařízení z kůže v různých typech čištění
Provádění mytí a leštění velkých skleněných ploch různými typy postupů
Provádění čištění, uzavření a leštění linoleí a PVC
Provádění opravy a periodické údržby voskovaných linoleí a PVC
Provádění čištění a uzavření vápencových povrchů
Provádění čištění a uzavření žulových povrchů
Provádění čištění a uzavření keramických povrchů
Provádění čištění a uzavření cihelných a betonových povrchů
Provádění čištění a uzavření umělého kamene a pryskyřicových podlah
Provádění čištění a údržby dřevěných a korkových lakovaných a laminátových podlah a olejovaných/voskovaných dřevěných podlah
Provádění čištění a impregnace kovových ploch
Provádění čištění a údržby elektrozařízení
Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany
Organizace práce na pracovišti

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.

více informací