Povolání
Vazač břemen

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: logistika, skladování, balení
Odborný směr:

Charakteristika

Vazač břemen váže břemena na jeřáb k provedení jejich přepravy.

Pracovní činnosti

  • Výběr vhodných druhů vázacích prostředků.
  • Kontrola používaných vázacích prostředků.
  • Vázání břemen.
  • Přeprava a ukládání břemen.
  • Spolupráce s jeřábníkem.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži rizikem úrazu.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Výkonnost
Samostatnost

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Numerická způsobilost
Jazyková způsobilost v češtině

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
požadavky na vázací prostředky jejich konstrukce a způsoby značení
zásady použití vázacích prostředků
všeobecné pojmy z oblasti zdvihacích zařízení
bezpečnost práce u zdvihacích zařízení
zakázané a rizikové manipulace u zdvihacích zařízení
bezpečnost práce, požární ochrana a první pomoc při úrazu elektrickým proudem
ochranné prostředky a pomůcky vazače břemen
kontrola vázacích prostředků
vlivy úhlů sklonu pramenů vázacích prostředků

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace ve všeobecných pojmech v oblasti zdvihacích zařízení
Orientace v požadavcích na osoby odpovědné za bezpečnost práce při vázání a přepravě břemen
Orientace v požadavcích na vázací prostředky, jejich konstrukci, způsoby značení, vybavení vazače a zásadách pro použití vázacích prostředků
Orientace v zásadách kontroly technického stavu vázacích prostředků
Orientace v zakázaných a rizikových manipulacích a postupech při úrazu elektrickým proudem
Aplikování požadavků na přípravu a vlastní vázání břemen
Aplikování požadavků na přepravu a ukládání břemen
Aplikování spolupráce jeřábníka a vazače
Dodržování zásad BOZP při provozu jeřábu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy termoregulace.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
  • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.

více informací