Povolání
Vedoucí maloobchodní provozovny

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží
Alternativní názvy: Vedoucí prodejny, Manažer prodeje, Store manager, Manažer prodejny
Odborný směr:
Platové rozmezí
14 481 Kč - 44 386 Kč

Charakteristika

Vedoucí maloobchodní provozovny zajišťuje a řídí provoz maloobchodní jednotky a zodpovídá za její výsledky.

Pracovní činnosti

 • Řízení provozu maloobchodní jednotky a lidských zdrojů.
 • Vedení dokumentace související s provozem maloobchodní jednotky.
 • Zajištění efektivnosti hospodaření a hodnocení výkonnosti.
 • Poskytování kvalifikované poradenské činnosti a nezbytných informací zákazníkovi.
 • Uzavírání prodejních transakcí o zboží (službách) se zákazníkem.
 • Přijímání objednávek zákazníků a jejich vyřizování.
 • Udržování a posilování kontaktů se zákazníky.
 • Přejímka, kontrola, skladování, ošetřování a dohlížení na zboží.
 • Inventarizace a pomoc při identifikaci a plánování požadavků.
 • Vedení kontrolní pokladny, obstarávání hotovostních a bezhotovostních plateb.
 • Poskytování efektivních služeb zákazníkům, vyřizování dotazů a stížností.
 • Cenotvorba, monitoring konkurence.
 • Aktivní spolupráce na marketingových aktivitách pro zvýšení prodeje.
 • Sledování stavu a obrátky zásob na prodejně a záručních lhůt.
 • Vyplňování a odesílání objednávek dodatelům a velkoobchodním skladům.
 • Komunikace s kontrolními orgány, orgány státní správy a nadřízenými orgány.
 • Vyřizování reklamací zákazníků, případně dodavatelů.
 • Dodržování hygienických předpisů, čistoty prodejny i v okolí provozovny.
 • Dodržování zásad HACPP, BOZP a PO a dalších předpisů.
 • Vedení valutové pokladny a evidence hotovostních poukázek.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru provoz obchodu. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru prodavač, obchodník, obchodní provoz, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru ekonomika a podnikání.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Uspokojování zákaznických potřeb 
Samostatnost
Plánování a organizování práce
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Vedení lidí (leadership)

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
provoz maloobchodu
přejímka zboží
inventarizace
postupy při evidování a účtování pokladních operací
postupy při reklamacích, práva spotřebitele
skladování a ochrana zboží
zásady vedení pracovního kolektivu
hygienické zásady v obchodě
zbožíznalství obecně

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vyřizování platby za zboží a služby pomocí platebních karet v pokladně obchodu
Přepočet cen zboží a služeb na cizí měnu při platbách na pokladnách
Inventarizace zboží v maloobchodní jednotce
Přijímání hotovostních i bezhotovostních plateb za zboží a služby od zákazníků v maloobchodní jednotce
Přejímka, výkup, skladování, ošetřování zboží a manipulace se zbožím v maloobchodní jednotce (dodržování HACCP)
Vedení kontrolní pokladny v maloobchodní jednotce
Profesionální jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou
Vedení administrativní agendy v maloobchodní jednotce
Orientace v příslušné oborové legislativě
Plánování druhu a množství zboží pro prodejnu dle předpokládaného prodeje
Řízení provozu maloobchodní jednotky a lidských zdrojů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

více informací