Povolání
Vedoucí pracovník internetového obchodu

Kvalifikační úroveň: Odborné specializace, pomaturitní vzdělání (5)
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží
Alternativní názvy: Vedoucí e-shopu
Odborný směr:
Platové rozmezí
14 481 Kč - 44 386 Kč

Charakteristika

Vedoucí pracovník internetového obchodu řídí a koordinuje pracovníky, obchodní a další činnosti související s provozem internetového obchodu.

Pracovní činnosti

 • Vyjednávání obchodních podmínek a odborné konzultace s dodavateli.
 • Plánování vývoje a úprav webových stránek internetového obchodu.
 • Kontrola evidence a skladování zboží.
 • Vedení a kontrola elektronických evidencí zákazníků a dodavatelů.
 • Zajišťování a řízení propagace obchodu, nabízeného zboží a služeb na internetu a v sociálních sítích.
 • Sběr údajů, jejich analýza a tvorba plánu s ohledem na prognózu budoucího vývoje trhu v daném odvětví či sortimentní řadě.
 • Vedení provozní jednotky a kolektivu pracovníků internetového obchodu.
 • Řešení složitějších provozních záležitostí.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži pracovní dobou na směny.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru provoz obchodu a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru gymnázium a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
provoz maloobchodu
zásady vedení prodejny
práce s internetem
marketing obecně
průzkum trhu
reklama, její hlavní zásady
reklamní cíle a strategie
obchodní vyjednávání
zbožíznalství obecně

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Nákup vymezeného sortimentu zboží a materiálů
Projednávání běžných záležitostí s obchodními partnery včetně reklamačního řízení
Posuzování nabídek jednotlivých dodavatelů dle stanovených kritérií (užitné vlastnosti, kvalita, cena, způsob dopravy, dodací lhůty atp.)
Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka
Profesionální jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou
Práce s informačními a komunikačními technologiemi
Plánování druhu a množství zboží, které je třeba objednat do prodejny dle předpokládaného odbytu
Vedení požadovaných evidencí (dokumentace a podklady pro účetnictví, pro přepravce apod.)
Identifikace žádoucích funkcí webových stránek
Plánování druhu a množství zásob pro obchodně provozní jednotku dle předpokládaného prodeje
Vyhodnocování a rozbor obchodní činnosti dle požadovaných kritérií ve stanovených časových intervalech
Vyhodnocování a provádění rozborů příčin reklamací
Vedení administrativní agendy v obchodně provozní jednotce
Řízení provozu obchodně provozní jednotky a lidských zdrojů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.

více informací