Povolání
Vedoucí provozu lanových drah

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Náčelník lanové dráhy
Odborný směr:
Platové rozmezí
14 065 Kč - 28 134 Kč

Charakteristika

Vedoucí provozu lanových drah organizuje provoz lanové dráhy v souladu s platnými předpisy a je zodpovědný za provozní bezpečnost.

Pracovní činnosti

 • Organizace plynulého a bezpečného provozu lanové dráhy.
 • Odpovědnost za řádný technický stav zařízení lanové dráhy.
 • Vedení předepsané technické a provozní dokumentace.
 • Zpracování plánu údržby a oprav a jejich zajištění včetně předepsaných revizí a zkoušek.
 • Odpovědnost za odbornou a zdravotní způsobilost pracovníků lanové dráhy.
 • Posuzování pracovních postupů.
 • Dohled nad dodržováním provozních předpisů a místně provozních bezpečnostních předpisů.
 • Rozhodování o způsobu odstranění závady na zařízení lanové dráhy.
 • Kontrola a měření dopravního lana.
 • Sestavování rozpisu služeb pracovníků lanové dráhy, vedení docházky.
 • Spolupráce při vyšetřování nehod a mimořádných událostí.
 • Organizace nácviku záchranné akce.
 • Organizace záchranné akce.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru montáž strojů a zařízení. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce, střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů doprava a spoje a střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik elektrotechnických zařízení.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
první pomoc
zásady BOZP

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Kontrola provozuschopnosti lanových drah, podpěr a uložení lan, pravidelné kontrolní obchůzky s výstupem na podpěry, provádění zkušebních jízd
Řízení provozu lanové dráhy
Orientace v předpisech a dokumentaci pro řízení a obsluhu provozu lanových drah s cestujícími a zavazadly
Vedení dokumentace o provozu lanové dráhy

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.

více informací