Povolání
Vedoucí provozu lyžařských vleků

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Odborný směr:
Platové rozmezí
14 065 Kč - 28 134 Kč

Charakteristika

Vedoucí provozu lyžařských vleků organizuje provoz lyžařských vleků ve ski areálu v souladu s platnými předpisy a je zodpovědný za provozní bezpečnost.

Pracovní činnosti

 • Organizace plynulého a bezpečného provozu lyžařských vleků.
 • Kontrola dodržování předpisů a norem pro provoz lyžařských vleků.
 • Vedení technické a provozní dokumentace lyžařského vleku.
 • Zpracování plánu údržby a oprav a jejich zajištění včetně předepsaných revizí a zkoušek.
 • Zabezpečování zaškolování pracovníků k zajištění jejich odborné způsobilosti.
 • Zpracování rozpisu služeb pracovníků.
 • Zabezpečování řádného technického stavu lyžařských vleků.
 • Hlášení poruch, přerušení provozu lyžařského vleku a úrazů souvisejících s provozem lyžařského vleku.
 • Organizování první pomoci při zranění pracovníků nebo klientů.
 • Obsluha lyžařského vleku.
 • Obsluha jednoduchých radiostanic.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru strojírenství.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
první pomoc
bezpečnost práce

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v předpisech a technických normách z oblasti provozu lyžařských vleků
Organizace provozu lyžařských vleků
Vedení provozní a technické dokumentace lyžařského vleku
Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení
Poskytování první zdravotnické pomoci

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací