Povolání
Výrobce bižuterie

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)

Charakteristika

Výrobce bižuterie provádí odborné práce ve výrobě bižuterie.

Pracovní činnosti

  • Obsluha zařízení a strojů na zušlechťování polotovarů a výrobků.
  • Povrchové zušlechťování polotovarů a finálních výrobků.
  • Příprava práce pro výrobní operace.
  • Příprava, sestavování a kompletace polotovarů, skleněných výrobků, kovodílů a sklodoplňků ve výrobě bižuterie.
  • Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, polotovarů a hotových výrobků.
  • Evidence vykonané práce.
  • Navrhování a zhotovování nových vzorů bižuterních výrobků.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: