Povolání
Výrobce forem

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)

Charakteristika

Výrobce forem vyrábí dělené sklářské formy ze dřeva nebo pecolu, sklářské formy pro foukání napevno a vyrábí kovové formy a provádí broušení a leštění stop po nástrojích u rotačních a nerotačních forem.

Pracovní činnosti

  • Čištění a konzervování sklářských forem.
  • Výroba sklářských forem.
  • Vybroušení a vyleštění stop po nástrojích u rotačních a nerotačních forem.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: