Povolání
Wellness specialista

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: péče o tělo
Platové rozmezí
14 065 Kč - 28 134 Kč

Charakteristika

Wellness specialista zajišťuje péči o různé skupiny klientů v biopsychosociálních souvislostech, zajišťuje realizaci wellness programů v zařízeních poskytujících klasické pohybové aktivity a celou škálu nových forem péče o tělo, psychický stav, zdravý životní styl v sociálním kontextu.

Pracovní činnosti

 • Organizační a personální zajištění realizace wellness programů.
 • Zaškolování nových zaměstnanců wellness služeb a projektování systému edukace zaměstnanců s ohledem na rozvoj wellness trendů.
 • Zpracování a hodnocení wellness programů.
 • Zajištění PR aktivit.
 • Posouzení možností konkrétní lokality pro realizaci wellness programů a spolupráce s dalšími subjekty.
 • Organizace a řízení provozu wellness center.
 • Vedení týmů.
 • Finanční a marketingové řízení, rozvoj wellness centra.
 • Realizace wellness programů.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži trupu a páteře s převahou statické práce. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
masáže (nezdravotnické)
služby fitness a zdravého životního stylu

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracování návrhů vhodných wellness programů pro klienty s různými specifickými potřebami a požadavky
Zhodnocení vlivu jednotlivých wellness programů na jedince i skupiny klientů
Hodnocení kvality wellness programů z hlediska celkové péče o klienty
Výběr vhodných animací pro wellness programy
Komunikace s klienty ve wellness zařízení
Aplikace světových trendů ve wellness
Posouzení významu jednotlivých wellness programů z hlediska možnosti zapojení do celkové koncepce wellness zařízení
Zpracování, realizace a monitoring koncepce propagace wellness zařízení
Sestavení plánu kariérového růstu zaměstnanců a vytváření podmínek pro další vzdělávání s důrazem na oblast wellness
Organizace a kontrola provozu celého wellness zařízení v rámci poskytování služeb
Plánování vybavení wellness centra s ohledem na základní stavební charakteristiky

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Duševní poruchy.

více informací