Povolání
Záchranář na volné vodě

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: péče o tělo
Alternativní názvy: Lifesaver, Inland Open Water Lifeguard
Platové rozmezí
12 644 Kč - 21 557 Kč

Charakteristika

Vodní záchranář na vodních plochách a tocích zajišťuje bezpečnost jejich uživatelů, usměrňuje jejich chování a vodní aktivity a je-li nezbytné, je připraven vykonat příslušný záchranný zásah.

Pracovní činnosti

 • Vykonávání dozoru nad uživateli vodních ploch a toků.
 • Zajištění prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku uživatelů vodních ploch a toků.
 • Záchrana tonoucích a poskytování předlékařské první pomoci.
 • Ovládání plavidel.
 • Potápění.
 • Spolupráce s integrovaným záchranným systémem.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži teplem a pracovní dobou na směny. Významným faktorem je duševní zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů zdravotnictví a vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů zdravotnictví. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru tělesná kultura, vyšší odborné vzdělání v oboru tělesná kultura, bakalářský studijní program ve skupině oborů tělesná kultura, tělovýchova a sport, střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení).

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
předpisy pro provoz na vodních plochách
zásady bezpečného pobytu ve vodě a na vodních plochách
vodní záchranářství
první pomoc
principy obsluhy malých plavidel
potápěčství ve spojení s vodním záchranářstvím
hydrologie
meteorologie

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zajišťování a kontrola prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví uživatelů vodních ploch a toků
Poskytování předlékařské první pomoci pro potřeby záchranářů na volné vodě
Plavání pro potřeby záchranáře na volné vodě
Přístrojové potápění pro potřeby záchranáře na volné vodě
Záchrana tonoucích na přírodních koupalištích, vodních plochách a tocích
Ovládání různých typů plavidel

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.

více informací