Povolání
Záchranář pro lyžařské tratě

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: cestovní ruch
Alternativní názvy: First respondent for ski slopes, Rettungsdienst für Skipisten
Platové rozmezí
12 644 Kč - 21 557 Kč

Charakteristika

Záchranář pro lyžařské tratě zajišťuje záchranné činnosti, transport zraněných v rámci lyžařského areálu a poskytuje první pomoc.

Pracovní činnosti

 • Organizace a provádění záchranných akcí v lyžařských střediscích.
 • Poskytování první pomoci a zajišťování transportu zraněných.
 • Vytváření podmínek pro bezpečnost návštěvníků lyžařských středisek.
 • Instalace a údržba výstražných a informačních zařízení.
 • Hlídková činnost na sjezdových tratích.
 • Zajišťování pohotovostní služby.
 • Vedení příslušné evidence.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven významné zátěži trupu a páteře s převahou statické práce, prací ve výškách a chladem. Také je vystaven značné zátěži trupu a páteře s převahou statické práce, prací v nevhodných pracovních polohách, prací ve výškách, chladem a rizikem úrazu. Je nutné počítat je vystaven zátěži biologickými činiteli způsobujícími onemocnění. Významným faktorem jsou celková fyzická zátěž, celková fyzická zátěž a duševní zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) a střední vzdělání s maturitní zkouškou.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
záchranářství

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Organizování záchranných prací
Provádění záchranných prací v zimním období
Poskytování zdravotní pomoci v zimním období
Lyžování

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.

více informací