Povolání
Zřízenec v kulturních zařízeních

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Dozorce v kulturních zařízeních, Kustod, Uvaděč, Šatnář,
Odborný směr:
Platové rozmezí
13 334 Kč - 28 332 Kč

Charakteristika

Zřízenec v kulturních zařízeních zajišťuje základní služby pro veřejnost při provozu kulturních zařízení.

Pracovní činnosti

  • Dozor ve zpřístupněných prostorách kulturního zařízení.
  • Podávání informací, a to včetně odborných.
  • Kontrola vstupenek.
  • Zajištění provozu šatny v kulturním zařízení.
  • Dohled na dodržování provozního řádu kulturního zařízení.
  • Obsluha jednoduchých technických zařízení.
  • Provádění úklidových prací v prostorách šaten a umýváren.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
inventarizace
skladování a ochrana zboží
technologické postupy úklidových prací
základy komunikace, komunikační dovednosti, metody alternativní komunikace

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Čištění, impregnace a dezinfekce ploch šaten a umýváren
Vyřizování reklamací a stížností v souladu s platnou legislativou
Poskytování rad a informací zákazníkům o nabízeném zboží a službách a jejich cenách
Poskytování informačních služeb

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací