Zákonodárci a řídící pracovníci

11 Zákonodárci, nejvyšší státní úředníci a nejvyšší představitelé společností
112 Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací)
1120 Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací)
11201 Nejvyšší představitelé velkých společností a institucí
Generální ředitel (7)
11203 Nejvyšší představitelé malých společností a institucí
Ředitel malé organizace (7)
12 Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, obchodních, administrativních a podpůrných činností
121 Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností
1211 Řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)
12111 Ekonomičtí a finanční náměstci (ředitelé)
Finanční ředitel (7)
12112 Řídící pracovníci v oblasti ekonomiky a financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)
Obchodní ředitel (7)
1212 Řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů
12121 Personální náměstci (ředitelé)
Personální ředitel (7)
1213 Řídící pracovníci v oblasti strategie a politiky organizací
12130 Řídící pracovníci v oblasti strategie a politiky organizací
Ředitel investičního rozvoje (7)
1219 Ostatní řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností
12191 Řídící pracovníci v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO)
Ředitel interního auditu (7)
Manažer kvality (7)
Manažer kontroly kvality (7)
122 Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu, výzkumu, vývoje, reklamy a styku s veřejností
1221 Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech
12213 Řídící pracovníci v oblasti marketingu
Manažer marketingu (7)
Marketingový ředitel (7)
12214 Řídící pracovníci servisních služeb a reklamací
Ředitel zákaznických služeb (7)
1223 Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje
12231 Náměstci (ředitelé) pro technický rozvoj, výzkum a vývoj
Technický ředitel (7)
13 Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií, vzdělávání a v příbuzných oborech
132 Řídící pracovníci v průmyslové výrobě, těžbě, stavebnictví, dopravě a v příbuzných oborech
1321 Řídící pracovníci v průmyslové výrobě
13211 Výrobní a techničtí náměstci (ředitelé) v průmyslové výrobě
Provozní ředitel (7)
Výrobní ředitel (7)
13212 Řídící pracovníci ve zpracovatelském průmyslu
Polygrafický inženýr vedoucí závodu (7)
Polygrafický inženýr vedoucí výroby (7)
Keramický inženýr vedoucí výroby (7)
Textilní manažer specialista (7)
Kožařský technik vedoucí výrobního provozu (4)
1322 Řídící pracovníci v těžbě a geologii
13222 Řídící pracovníci v těžbě
Závodní lomu 1 (7)
1324 Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech
13241 Řídící pracovníci v oblasti zásobování a nákupu
Ředitel nákupu (7)
13242 Řídící pracovníci v oblasti skladování
Manažer velkoobchodního skladu (6)
13243 Řídící pracovníci v oblasti dopravy
Vedoucí silniční nákladní dopravy (7)
Vedoucí silniční osobní dopravy (7)
13244 Řídící pracovníci v oblasti poštovních a doručovatelských služeb
Manažer v poštovním provozu (7)
Manažer pošty (7)
13245 Řídící pracovníci v oblasti logistiky
Ředitel logistiky (7)
133 Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií
1330 Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií
13301 Výrobní a techničtí náměstci (ředitelé) v oblasti informačních a komunikačních technologií
Ředitel informačních technologií (7)
14 Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, obchodu a ostatní řídící pracovníci
141 Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb
1411 Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb
14119 Ostatní řídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb
Vedoucí kempu (5)
142 Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě
1420 Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě
14201 Řídící pracovníci v maloobchodě
Inspektor prodejen (4)
14202 Řídící pracovníci ve velkoobchodě
Vedoucí velkoobchodní provozovny (4)
Oblastní manažer velkoobchodu pro svěřený region (6)
143 Ostatní řídící pracovníci
1431 Řídící pracovníci v oblasti kultury, vydavatelství, sportu a zábavy
14314 Řídící pracovníci v oblasti vydavatelství
Knižní vydavatel (6)
1439 Řídící pracovníci v ostatních službách (cestovní kanceláře, nemovitosti, opravárenské služby, osobní služby a jiné)
14392 Řídící pracovníci v oblasti osobních služeb (čistírny, kadeřnictví, kosmetika, pohřebnictví, lázně, seznamky)
Vedoucí provozu prádelny (7)
Vedoucí provozu čistírny (7)