1Zákonodárci a řídící pracovníci
11Zákonodárci, nejvyšší státní úředníci a nejvyšší představitelé společností
112Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací)
1120Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací)
11201Nejvyšší představitelé velkých společností a institucí
Generální ředitel
11203Nejvyšší představitelé malých společností a institucí
Ředitel malé organizace
12Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, obchodních, administrativních a podpůrných činností
121Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností
1211Řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)
12111Ekonomičtí a finanční náměstci (ředitelé)
Finanční ředitel
12112Řídící pracovníci v oblasti ekonomiky a financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)
Obchodní ředitel
1212Řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů
12121Personální náměstci (ředitelé)
Personální ředitel
1213Řídící pracovníci v oblasti strategie a politiky organizací
12130Řídící pracovníci v oblasti strategie a politiky organizací
Ředitel investičního rozvoje
1219Ostatní řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností
12191Řídící pracovníci v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO)
Ředitel interního auditu
Manažer kvality
Manažer kontroly kvality
122Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu, výzkumu, vývoje, reklamy a styku s veřejností
1221Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech
12213Řídící pracovníci v oblasti marketingu
Manažer marketingu
Marketingový ředitel
12214Řídící pracovníci servisních služeb a reklamací
Ředitel zákaznických služeb
1223Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje
12231Náměstci (ředitelé) pro technický rozvoj, výzkum a vývoj
Technický ředitel
13Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií, vzdělávání a v příbuzných oborech
132Řídící pracovníci v průmyslové výrobě, těžbě, stavebnictví, dopravě a v příbuzných oborech
1321Řídící pracovníci v průmyslové výrobě
13211Výrobní a techničtí náměstci (ředitelé) v průmyslové výrobě
Provozní ředitel
Výrobní ředitel
13212Řídící pracovníci ve zpracovatelském průmyslu
Polygrafický inženýr vedoucí závodu
Polygrafický inženýr vedoucí výroby
Keramický inženýr vedoucí výroby
Kožařský technik vedoucí výrobního provozu
1322Řídící pracovníci v těžbě a geologii
13222Řídící pracovníci v těžbě
Závodní lomu 1
1324Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech
13241Řídící pracovníci v oblasti zásobování a nákupu
Ředitel nákupu
13242Řídící pracovníci v oblasti skladování
Manažer velkoobchodního skladu
13243Řídící pracovníci v oblasti dopravy
Vedoucí silniční nákladní dopravy
Vedoucí silniční osobní dopravy
13244Řídící pracovníci v oblasti poštovních a doručovatelských služeb
Manažer v poštovním provozu
Manažer pošty
13245Řídící pracovníci v oblasti logistiky
Ředitel logistiky
133Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií
1330Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií
13301Výrobní a techničtí náměstci (ředitelé) v oblasti informačních a komunikačních technologií
Ředitel informačních technologií
14Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, obchodu a ostatní řídící pracovníci
141Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb
1411Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb
14119Ostatní řídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb
Vedoucí kempu
142Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě
1420Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě
14201Řídící pracovníci v maloobchodě
Inspektor prodejen
14202Řídící pracovníci ve velkoobchodě
Vedoucí velkoobchodní provozovny
Oblastní manažer velkoobchodu pro svěřený region
143Ostatní řídící pracovníci
1431Řídící pracovníci v oblasti kultury, vydavatelství, sportu a zábavy
14314Řídící pracovníci v oblasti vydavatelství
Knižní vydavatel
1439Řídící pracovníci v ostatních službách (cestovní kanceláře, nemovitosti, opravárenské služby, osobní služby a jiné)
14392Řídící pracovníci v oblasti osobních služeb (čistírny, kadeřnictví, kosmetika, pohřebnictví, lázně, seznamky)
Vedoucí provozu prádelny
Vedoucí provozu čistírny

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost