Úředníci

41 Všeobecní administrativní pracovníci, sekretáři a pracovníci pro zadávání dat a zpracování textů
411 Všeobecní administrativní pracovníci
4110 Všeobecní administrativní pracovníci
41100 Všeobecní administrativní pracovníci
Asistent státní správy (3)
Technickoadministrativní pracovník (3)
412 Sekretáři (všeobecní)
4120 Sekretáři (všeobecní)
41200 Sekretáři (všeobecní)
Asistentka (4)
413 Pracovníci pro zadávání dat a zpracování textů
4131 Pracovníci pro zpracování textů, písaři
41312 Písaři
Soudní zapisovatel (4)
4132 Pracovníci pro zadávání dat
41321 Operátoři počítačů pro vkládání dat
Operátor výpočetní techniky (4)
42 Pracovníci informačních služeb, na přepážkách a v příbuzných oborech
421 Pokladníci ve finančních institucích, bookmakeři, půjčovatelé peněz, inkasisté pohledávek a pracovníci v příbuzných oborech
4211 Pokladníci ve finančních institucích, na poštách a pracovníci v příbuzných oborech
42111 Pokladníci ve finančních institucích
Bankovní pokladník (4)
42112 Pokladníci na poštách
Pokladník pošty (4)
42113 Přepážkoví pracovníci na poštách
Pracovník poštovní přepážky univerzální (4)
Pracovník poštovní přepážky (3)
Odborný pracovník obsluhy pošty (4)
4212 Bookmakeři, krupiéři a pracovníci v příbuzných oborech
42123 Krupiéři
Krupiér (4)
4213 Zastavárníci a půjčovatelé peněz
42130 Zastavárníci a půjčovatelé peněz
Zastavárník (4)
4214 Inkasisté pohledávek a příbuzní pracovníci
42140 Inkasisté pohledávek a příbuzní pracovníci
Pracovník správy pohledávek (4)
422 Pracovníci informačních služeb
4221 Pracovníci cestovního ruchu (kromě průvodců)
42211 Konzultanti a organizátoři zájezdů
Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (5)
42212 Úředníci cestovních kanceláří a agentur
Místní zástupce cestovní kanceláře (4)
Prodejce cestovní agentury (4)
Prodejce v cestovní kanceláři (4)
Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (5)
4222 Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech
42220 Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech
Pracovník klientského centra pojišťovny (4)
Pracovník klientského centra banky (4)
Operátor poštovních informačních služeb (4)
4224 Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních
42240 Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních
Recepční (4)
Pracovník ubytování v malých ubytovacích zařízeních (3)
4225 Pracovníci v informačních kancelářích
Operátor poštovních informačních služeb (4)
42250 Pracovníci v informačních kancelářích
Pracovník vztahů k veřejnosti (4)
Pracovník informačního centra samosprávy (4)
Informátor v dopravě (3)
Pracovník turistického informačního centra (4)
Pracovník infocentra soudu (4)
4226 Recepční (kromě recepčních v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních)
42260 Recepční (kromě recepčních v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních)
Firemní recepční (4)
4229 Pracovníci informačních služeb jinde neuvedení
42290 Pracovníci informačních služeb jinde neuvedení
Pracovník monitoringu médií (4)
43 Úředníci pro zpracování číselných údajů a v logistice
431 Úředníci pro zpracování číselných údajů
4311 Úředníci v oblasti účetnictví
43112 Účetní finanční a investiční
Odborný účetní (4)
43115 Fakturanti
Fakturant (4)
4312 Úředníci v oblasti statistiky, finančnictví a pojišťovnictví
43121 Úředníci v oblasti statistiky
Statistik (4)
Statistik referent (4)
43123 Úředníci v oblasti daní
Pracovník finanční a daňové správy (4)
43124 Úředníci v oblasti peněžnictví
Pracovník vnitřních bankovních služeb (4)
Pracovník spotřebitelských úvěrů (4)
Pracovník podpisových vzorů (4)
Pracovník hotovostních operací a zahraničních šeků (4)
Pracovník kapitálových obchodů (4)
Pracovník systému platebních karet (4)
Pracovník řízení úvěrů (4)
Makléř asistent (4)
Pracovník správy úvěrového portfolia (4)
43125 Úředníci v oblasti pojišťovnictví
Referent důchodového pojištění (4)
Referent nemocenského pojištění (4)
Referent výběru a vymáhání pojistného (4)
4313 Mzdoví účetní
43130 Mzdoví účetní
Mzdová účetní (4)
432 Úředníci v logistice
4321 Úředníci ve skladech
43210 Úředníci ve skladech
Logistik skladových operací (4)
Pracovník pro evidenci zásob (4)
4322 Úředníci ve výrobě
43220 Úředníci ve výrobě
Chemický technik plánovač (4)
Logistik výroby (4)
4323 Pracovníci v dopravě a přepravě
43231 Mistři v dopravě
Mistr silniční dopravy (4)
Strojmistr železniční dopravy (6)
43232 Dopravní dispečeři
Dispečer sběrných přepravních uzlů (4)
Dispečer železniční dopravy (6)
Dispečer lodní dopravy (6)
43233 Provozní technici v dopravě
Provozní technik silniční dopravy (4)
Vozmistr (4)
43234 Operátoři dopravy a přepravy, vozoví disponenti
Vozový disponent (4)
Operátor železniční dopravy (3)
Referent železniční dopravy (4)
Logistik v dopravě a přepravě (4)
43235 Výpravčí
Výpravčí (6)
43236 Dozorčí přepravy a depa
Dozorce depa (4)
Kontrolor vozby (6)
43237 Komandující
Komandující (4)
43238 Nádražní
Nádražní (4)
44 Ostatní úředníci
441 Ostatní úředníci
4411 Knihovníci
44110 Knihovníci
Knihovník katalogizátor (4)
Samostatný knihovník katalogizátor (6)
Referenční knihovník (4)
Samostatný referenční knihovník (6)
Samostatný knihovník akvizitér (6)
Knihovník akvizitér (4)
Knihovník v knihovně pro děti (4)
Knihovník v přímých službách (4)
Knihovník pracovník správy fondů (4)
4412 Pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách)
44121 Pracovníci vnitřní poštovní služby
Pracovník vnitřní poštovní služby II (3)
Pracovník vnitřní poštovní služby III (4)
Pracovník poštovních elektronických služeb (4)
Odborný pracovník obsluhy pošty (4)
Pracovník poštovní přepravy pro mezinárodní poštovní provoz (4)
44122 Kontroloři poštovního provozu
Kontrolor poštovního provozu (4)
44123 Pracovníci poštovní přepravy
Pracovník poštovní přepravy (4)
44124 Třídiči poštovních zásilek
Pracovník vnitřní poštovní služby I (2)
Pracovník poštovní přepravy I (3)
44125 Doručovatelé listovních poštovních zásilek
Poštovní doručovatel (3)
4413 Korektoři, kódovači a příbuzní pracovníci
44130 Korektoři, kódovači a příbuzní pracovníci
Korektor ve vydavatelství (4)
4415 Pracovníci evidence dat a archivů
44150 Pracovníci evidence dat a archivů
Správce depozitáře (4)
Samostatný dokumentátor (6)
Asistent archeologa (5)
Dokumentátor (4)
Archivář v badatelně (6)
Samostatný archivář digitalizátor (6)
Pomocný archivní pracovník (2)
4416 Personální referenti
44160 Personální referenti
Personalista (4)
4419 Úředníci jinde neuvedení
44191 Úředníci všeobecné správy vnitřních věcí státu
Pracovník pro veřejné obecní záležitosti (4)
Pracovník občansko správních agend a evidencí (4)
Pracovník samosprávy pro cestovní ruch (4)
Pracovník ÚSC pro krizové stavy (4)
44192 Úředníci zahraničních vztahů
Referent konzulární služby (4)
44193 Úředníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví
Pracovník kontroly veterinárních léčiv (4)
Inspektor omamných látek (4)
Pracovník samosprávy pro zdravotnictví (4)
Pracovník samosprávy pro kulturu (4)
Pracovník samosprávy pro školství, mládež a sport (4)
Pracovník státního zdravotního dozoru (4)
Referent územního samosprávného celku pro mládež a zájmové vzdělávání (4)
Referent územního samosprávného celku pro sport a tělovýchovu (4)
44194 Úředníci v oblasti správy průmyslu a dopravy
Pracovník dopravně správních agend v ÚSC (4)
Pracovník evidence plavidel (4)
Pracovník drážní inspekce (4)
Pracovník dopravy a silničního hospodářství v ÚSC (4)
Pracovník v oblasti silniční nákladní dopravy (4)
Pracovník v oblasti silniční osobní dopravy (4)
Zkušební komisař pro profesní způsobilost řidičů (4)
44199 Ostatní úředníci jinde neuvedení
Pracovník registrace živností samosprávního úřadu (4)
Pracovník kontroly živností samosprávního úřadu (4)