4Úředníci
41Všeobecní administrativní pracovníci, sekretáři a pracovníci pro zadávání dat a zpracování textů
411Všeobecní administrativní pracovníci
4110Všeobecní administrativní pracovníci
41100Všeobecní administrativní pracovníci
Asistent státní správy
Technickoadministrativní pracovník
412Sekretáři (všeobecní)
4120Sekretáři (všeobecní)
41200Sekretáři (všeobecní)
Asistentka
413Pracovníci pro zadávání dat a zpracování textů
4131Pracovníci pro zpracování textů, písaři
41312Písaři
Soudní zapisovatel
4132Pracovníci pro zadávání dat
41321Operátoři počítačů pro vkládání dat
Operátor výpočetní techniky
42Pracovníci informačních služeb, na přepážkách a v příbuzných oborech
421Pokladníci ve finančních institucích, bookmakeři, půjčovatelé peněz, inkasisté pohledávek a pracovníci v příbuzných oborech
4211Pokladníci ve finančních institucích, na poštách a pracovníci v příbuzných oborech
42111Pokladníci ve finančních institucích
Bankovní pokladník
42112Pokladníci na poštách
Pokladník pošty
42113Přepážkoví pracovníci na poštách
Pracovník poštovní přepážky univerzální
Pracovník poštovní přepážky
Odborný pracovník obsluhy pošty
4212Bookmakeři, krupiéři a pracovníci v příbuzných oborech
42123Krupiéři
Krupiér
4213Zastavárníci a půjčovatelé peněz
42130Zastavárníci a půjčovatelé peněz
Zastavárník
4214Inkasisté pohledávek a příbuzní pracovníci
42140Inkasisté pohledávek a příbuzní pracovníci
Pracovník správy pohledávek
422Pracovníci informačních služeb
4221Pracovníci cestovního ruchu (kromě průvodců)
42211Konzultanti a organizátoři zájezdů
Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury
42212Úředníci cestovních kanceláří a agentur
Místní zástupce cestovní kanceláře
Prodejce cestovní agentury
Prodejce v cestovní kanceláři
4222Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech
42220Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech
Pracovník klientského centra pojišťovny
Pracovník klientského centra banky
Operátor poštovních informačních služeb
4224Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních
42240Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních
Recepční
Pracovník ubytování v malých ubytovacích zařízeních
4225Pracovníci v informačních kancelářích
42250Pracovníci v informačních kancelářích
Pracovník vztahů k veřejnosti
Pracovník informačního centra samosprávy
Informátor v dopravě
Pracovník turistického informačního centra
Pracovník infocentra soudu
4226Recepční (kromě recepčních v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních
42260Recepční (kromě recepčních v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních
Firemní recepční
4229Pracovníci informačních služeb jinde neuvedení
42290Pracovníci informačních služeb jinde neuvedení
Pracovník monitoringu médií
43Úředníci pro zpracování číselných údajů a v logistice
431Úředníci pro zpracování číselných údajů
4311Úředníci v oblasti účetnictví
43112Účetní finanční a investiční
Odborný účetní
43115Fakturanti
Fakturant
4312Úředníci v oblasti statistiky, finančnictví a pojišťovnictví
43121Úředníci v oblasti statistiky
Statistik
Statistik referent
43123Úředníci v oblasti daní
Pracovník finanční a daňové správy
43124Úředníci v oblasti peněžnictví
Pracovník vnitřních bankovních služeb
Pracovník spotřebitelských úvěrů
Pracovník podpisových vzorů
Pracovník hotovostních operací a zahraničních šeků
Pracovník kapitálových obchodů
Pracovník systému platebních karet
Pracovník řízení úvěrů
Makléř asistent
Pracovník správy úvěrového portfolia
43125Úředníci v oblasti pojišťovnictví
Referent důchodového pojištění
Referent nemocenského pojištění
Referent výběru a vymáhání pojistného
4313Mzdoví účetní
43130Mzdoví účetní
Mzdová účetní
432Úředníci v logistice
4321Úředníci ve skladech
43210Úředníci ve skladech
Logistik skladových operací
Pracovník pro evidenci zásob
4322Úředníci ve výrobě
43220Úředníci ve výrobě
Logistik výroby
4323Pracovníci v dopravě a přepravě
43231Mistři v dopravě
Mistr silniční dopravy
Strojmistr železniční dopravy
43232Dopravní dispečeři
Dispečer sběrných přepravních uzlů
Dispečer železniční dopravy
Dispečer lodní dopravy
43233Provozní technici v dopravě
Provozní technik silniční dopravy
Vozmistr
43234Operátoři dopravy a přepravy, vozoví disponenti
Vozový disponent
Operátor železniční dopravy
Referent železniční dopravy
Logistik v dopravě a přepravě
43235Výpravčí
Výpravčí
43236Dozorčí přepravy a depa
Dozorce depa
Kontrolor vozby
43237Komandující
Komandující
43238Nádražní
Nádražní
43239Ostatní pracovníci v dopravě a přepravě
Převozník I. třídy
44Ostatní úředníci
441Ostatní úředníci
4411Knihovníci
44110Knihovníci
Knihovník katalogizátor
Samostatný knihovník katalogizátor
Referenční knihovník
Samostatný referenční knihovník
Samostatný knihovník akvizitér
Knihovník akvizitér
Knihovník v knihovně pro děti
Knihovník v přímých službách
Knihovník pracovník správy fondů
4412Pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách)
44121Pracovníci vnitřní poštovní služby
Pracovník vnitřní poštovní služby II
Pracovník vnitřní poštovní služby III
Pracovník poštovních elektronických služeb
Pracovník poštovní přepravy pro mezinárodní poštovní provoz
44122Kontroloři poštovního provozu
Kontrolor poštovního provozu
44123Pracovníci poštovní přepravy
Pracovník poštovní přepravy
44124Třídiči poštovních zásilek
Pracovník vnitřní poštovní služby I
Pracovník poštovní přepravy I
44125Doručovatelé listovních poštovních zásilek
Poštovní doručovatel
4413Korektoři, kódovači a příbuzní pracovníci
44130Korektoři, kódovači a příbuzní pracovníci
Korektor ve vydavatelství
4415Pracovníci evidence dat a archivů
44150Pracovníci evidence dat a archivů
Správce depozitáře
Samostatný dokumentátor
Asistent archeologa
Dokumentátor
Archivář v badatelně
Samostatný archivář digitalizátor
Pomocný archivní pracovník
4416Personální referenti
44160Personální referenti
Personalista
4419Úředníci jinde neuvedení
44191Úředníci všeobecné správy vnitřních věcí státu
Pracovník pro veřejné obecní záležitosti
Pracovník občansko správních agend a evidencí
Pracovník samosprávy pro cestovní ruch
Pracovník ÚSC pro krizové stavy
44192Úředníci zahraničních vztahů
Referent konzulární služby
44193Úředníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví
Pracovník kontroly veterinárních léčiv
Inspektor omamných látek
Pracovník samosprávy pro zdravotnictví
Pracovník samosprávy pro kulturu
Pracovník samosprávy pro školství, mládež a sport
Pracovník státního zdravotního dozoru
Referent územního samosprávného celku pro mládež a zájmové vzdělávání
Referent územního samosprávného celku pro sport a tělovýchovu
44194Úředníci v oblasti správy průmyslu a dopravy
Pracovník dopravně správních agend v ÚSC
Pracovník evidence plavidel
Pracovník drážní inspekce
Pracovník dopravy a silničního hospodářství v ÚSC
Pracovník v oblasti silniční nákladní dopravy
Pracovník v oblasti silniční osobní dopravy
Zkušební komisař pro profesní způsobilost řidičů
44199Ostatní úředníci jinde neuvedení
Pracovník registrace živností samosprávního úřadu
Pracovník kontroly živností samosprávního úřadu

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost