6Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství
61Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství
611Zahradníci a pěstitelé
6111Pěstitelé zemědělských plodin
61110Pěstitelé zemědělských plodin
Pěstitel základních plodin
Pěstitel polní zeleniny
6112Ovocnáři, vinaři, chmelaři a ostatní pěstitelé plodů rostoucích na stromech a keřích
61120Ovocnáři, vinaři, chmelaři a ostatní pěstitelé plodů rostoucích na stromech a keřích
Ovocnář
Vinohradník a vinař
Pěstitel chmele
6113Zahradníci a pěstitelé v zahradnických školkách
61131Zahradníci pro pěstování zahradních rostlin
Údržba veřejné zeleně
61132Zahradníci krajináři
Krajinář
61133Zahradníci floristé a květináři
Vazačské práce
Florista
Květinář
61134Zahradníci sadovníci a školkaři
Školkař
Sadovník
61135Zahradníci zelináři
Zelinář
61136Zahradníci travnatých ploch, greenkeepeři
Greenkeeper
61139Ostatní zahradníci a pěstitelé v zahradnických školkách
Pěstitel léčivých rostlin
612Chovatelé zvířat pro trh
6121Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže)
61211Chovatelé a ošetřovatelé koní
Chovatel a jezdec koní
Chovatel a jezdec dostihových koní
Chovatel koní
Chovatel a jezdec pro přípravu a testaci mladých koní
Chovatel a jezdec sportovních koní
Ošetřovatel koní
61212Chovatelé a ošetřovatelé prasat
Chovatel a ošetřovatel prasat
61213Chovatelé a ošetřovatelé skotu, koz a ovcí
Střihač ovcí
Chovatel a ošetřovatel skotu
Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz
61214Chovatelé a ošetřovatelé kožešinových zvířat
Chovatel a ošetřovatel kožešinových zvířat
6122Chovatelé drůbeže
61220Chovatelé drůbeže
Chovatel vodní drůbeže
Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců
6123Včelaři a chovatelé bource morušového
61230Včelaři a chovatelé bource morušového
Včelař
Chovatel včel
Zpracovatel včelích produktů
62Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví, rybářství a myslivosti
621Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech
6210Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech
62102Kvalifikovaní pracovníci pro těžbu dřeva
Těžař dříví motomanuální
62109Ostatní kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech
Poříčný
622Kvalifikovaní pracovníci v rybářství a myslivosti
6221Kvalifikovaní pracovníci v oblasti akvakultury
62210Kvalifikovaní pracovníci v oblasti akvakultury
Pstruhař
Chovatel okrasných a akvarijních ryb
Rybníkář
Rybář
Líhňař
63Farmáři, rybáři, lovci a sběrači samozásobitelé
631Farmáři samozásobitelé v rostlinné výrobě
6310Farmáři samozásobitelé v rostlinné výrobě
63100Farmáři samozásobitelé v rostlinné výrobě
Zemědělec farmář

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost