Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství

61 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství
611 Zahradníci a pěstitelé
6111 Pěstitelé zemědělských plodin
61110 Pěstitelé zemědělských plodin
Pěstitel základních plodin (3)
Pěstitel polní zeleniny (3)
6112 Ovocnáři, vinohradníci, chmelaři a ostatní pěstitelé plodů rostoucích na stromech a keřích
61120 Ovocnáři, vinohradníci, chmelaři a ostatní pěstitelé plodů rostoucích na stromech a keřích
Ovocnář (3)
Vinohradník a vinař (3)
Pěstitel chmele (3)
6113 Zahradníci a pěstitelé v zahradnických školkách
61132 Zahradníci krajináři
Krajinář (3)
61133 Zahradníci floristé a květináři
Florista (3)
Květinář (3)
61134 Zahradníci sadovníci a školkaři
Školkař (3)
Sadovník (3)
61135 Zahradníci zelináři
Zelinář (3)
61136 Zahradníci travnatých ploch, greenkeepeři
Greenkeeper (3)
61139 Ostatní zahradníci a pěstitelé v zahradnických školkách
Pěstitel léčivých rostlin (3)
612 Chovatelé zvířat pro trh
6121 Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže)
61211 Chovatelé a ošetřovatelé koní
Chovatel a jezdec koní (3)
Chovatel a jezdec dostihových koní (3)
Chovatel koní (3)
Chovatel a jezdec pro přípravu a testaci mladých koní (3)
Chovatel a jezdec sportovních koní (3)
Ošetřovatel koní (3)
61212 Chovatelé a ošetřovatelé prasat
Chovatel a ošetřovatel prasat (3)
61213 Chovatelé a ošetřovatelé skotu, koz a ovcí
Střihač ovcí (3)
Chovatel a ošetřovatel skotu (3)
Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz (3)
61214 Chovatelé a ošetřovatelé kožešinových zvířat
Chovatel a ošetřovatel kožešinových zvířat (3)
6122 Chovatelé drůbeže
61220 Chovatelé drůbeže
Chovatel vodní drůbeže (3)
Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců (3)
6123 Včelaři a chovatelé bource morušového
61230 Včelaři a chovatelé bource morušového
Včelař (3)
Chovatel včel (3)
Zpracovatel včelích produktů (3)
62 Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví, rybářství a myslivosti
621 Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech
6210 Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech
62102 Kvalifikovaní pracovníci pro těžbu dřeva
Těžař dříví motomanuální (3)
62109 Ostatní kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech
Poříčný (3)
622 Kvalifikovaní pracovníci v rybářství a myslivosti
6221 Kvalifikovaní pracovníci v oblasti akvakultury
62210 Kvalifikovaní pracovníci v oblasti akvakultury
Pstruhař (3)
Chovatel okrasných a akvarijních ryb (3)
Rybníkář (3)
Rybář (3)
Líhňař (3)
6222 Rybáři ve vnitrozemských a pobřežních vodách
62220 Rybáři ve vnitrozemských a pobřežních vodách
Rybář (3)
63 Farmáři, rybáři, lovci a sběrači samozásobitelé
631 Farmáři samozásobitelé v rostlinné výrobě
6310 Farmáři samozásobitelé v rostlinné výrobě
63100 Farmáři samozásobitelé v rostlinné výrobě
Zemědělec farmář (4)
632 Farmáři samozásobitelé v živočišné výrobě
6320 Farmáři samozásobitelé v živočišné výrobě
63200 Farmáři samozásobitelé v živočišné výrobě
Zemědělec farmář (4)
633 Farmáři samozásobitelé ve smíšeném hospodářství
6330 Farmáři samozásobitelé ve smíšeném hospodářství
63300 Farmáři samozásobitelé ve smíšeném hospodářství
Zemědělec farmář (4)