7Řemeslníci a opraváři
71Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci na stavbách (kromě elektrikářů)
711Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby
7112Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb
71121Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva)
Stavitel podzemní hrobky
71122Kamnáři, zedníci ohnivzdorného zdiva
Kamnář pro renovaci dobových topidel
71123Dlaždiči
Dlaždič
Silničář
71124Montéři suchých staveb
Montér suchých stěn a stropních podhledů
7113Kameníci, řezači a brusiči kamene
71130Kameníci, řezači a brusiči kamene
Brusič a frézař kamene
Osazovač
Písmák
Štípač kamene
7114Betonáři, železobetonáři a příbuzní pracovníci
71140Betonáři, železobetonáři a příbuzní pracovníci
Tunelář
Betonář
Železář
7115Tesaři a stavební truhláři
71151Tesaři
Dělník výroby bednění
Výrobce masivních bloků dřevostaveb
Výrobce rámových dřevostaveb
Výrobce skeletových dřevostaveb
Tesař pro zhotovování, montáž a opravy dřevostaveb
71152Stavební truhláři
Truhlář pro výrobu oken a dveří
Truhlář pro obklady, schodiště a podlahy
Truhlář pro příčky a vestavěný nábytek
7119Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby
71193Lešenáři
Instruktor lešenářské techniky
71194Stavební montéři (kromě montérů suchých staveb)
Stavěč dekorací
Montér výplní stavebních otvorů
Montážník nábytku
Montér půdních vestaveb
Montér kazetových podhledů
71195Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby
Vodař - údržba vodních toků
71199Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby jinde neuvedení
Studnař
Výškový specialista
712Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci při dokončování staveb
7121Pokrývači
71210Pokrývači
Pokrývač krytí střech složitých tvarů krytinami pálenými a betonovými
Pokrývač krytí střech složitých tvarů krytinami vláknocementovými
Pokrývač skládaných krytin z přírodní břidlice
7122Podlaháři a obkladači
71221Podlaháři (kromě parketářů)
Podlahář povlakových podlah
Podlahář průmyslových podlah
Montér suchých podlah
Podlahář laminátových podlah
Podlahář sportovních podlah
71222Parketáři
Podlahář dřevěných podlah
71223Obkladači
Obkladač prefabrikovaných konstrukcí
7123Štukatéři a omítkáři
71231Štukatéři
Štukatér
71232Omítkáři
Omítkář
7124Izolatéři
71240Izolatéři
Montér hydroizolací spodní stavby
Montér izolací proti chemickým vlivům
Izolatér pro montáž vnějších potrubních rozvodů
Montér tepelných izolací technologických zařízení
Montér protihlukových a antivibračních izolací a akustických úprav budov
Montér zateplovacích systémů
Montér hydroizolací plochých střech
7125Sklenáři
71250Sklenáři
Sklenář
7126Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři
71262Instalatéři plynovodů
Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení
71263Instalatéři vodovodů
Provozní montér vodovodů a kanalizací
Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace
71264Instalatéři ústředního topení
Topenář
71265Potrubáři
Montér vnějších potrubních rozvodů z oceli
Montér vnějších potrubních rozvodů z plastů
71266Stavební zámečníci
Stavební zámečník
7127Mechanici klimatizací a chladicích zařízení
71270Mechanici klimatizací a chladicích zařízení
Montér vzduchotechniky
Servisní mechanik „malých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel
Servisní mechanik „velkých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel
713Malíři a příbuzní pracovníci, pracovníci povrchového čištění budov
7131Malíři (včetně stavebních lakýrníků a natěračů), tapetáři
71311Malíři interiérů
Malíř
71312Stavební lakýrníci a natěrači
Lakýrník a natěrač
71313Tapetáři
Tapetář
7132Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních)
71321Lakýrníci automobilů a jiných vozidel
Autolakýrník finální povrchové úpravy
Autolakýrník přípravář
71322Lakýrníci a natěrači kovů, kovových výrobků
Smaltér
Lakýrník ve strojírenství
71323Lakýrníci a natěrači dřevěných výrobků
Pracovník pro povrchovou úpravu nábytku
7133Pracovníci povrchového čištění budov, kominíci
71331Čističi vnějších plášťů budov
Úklidový pracovník - práce ve výškách
71332Kominíci
Kominík - kontrola a čištění spalinových cest
Kominík - měření spalin
Kominík - montáž komínů a komínových vložek
Revizní technik spalinových cest
72Kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci v příbuzných oborech
721Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci
7211Modeláři, formíři, jádraři a slévači ve slévárnách
72111Modeláři slévárenští
Modelář ve slévárenství
72113Slévači
Formíř a jádrař
7212Svářeči, řezači plamenem a páječi
72121Svářeči
Svářeč vnějších potrubních rozvodů z plastů
Svářeč vnějších potrubních rozvodů z oceli
Svářeč plastů
Svářeč kovů
72122Řezači plamenem
Palič
7213Pracovníci na zpracování plechu
72131Klempíři (kromě stavebních)
Klempíř drakař
Klempíř strojní
Letecký sestavář - nýtař
72132Karosáři a autoklempíři
Karosář
72133Montéři kotláři (včetně opravářů)
Montér kotlář a potrubář
7214Montéři kovových konstrukcí
72140Montéři kovových konstrukcí
Montér ocelových konstrukcí
Potrubář letecký
7215Montéři lan a zdvihacích zařízení
72150Montéři lan a zdvihacích zařízení
Montér výtahů
Montér výtahů specialista
Servisní pracovník výtahů
Montér ocelových lan pro zařízení osobní lanové dopravy
722Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci
7221Kováři
72210Kováři
Podkovář specialista
Zemědělský kovář
Europodkovář
Kovář strojní
Kovář ruční
7222Nástrojaři a příbuzní pracovníci
72221Nástrojaři
Chirurgický nástrojař
Nástrojař pro přípravky a měřidla
Nástrojař pro nástroje k plošnému a objemovému tváření
Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů
Nástrojař pro řezné nástroje
72222Zámečníci strojů
Strojní zámečník
Zámečník kolejových konstrukcí a vozidel
72223Provozní zámečníci, údržbáři
Zámkař
Provozní zámečník
Mechanik opravář
72224Strojírenští kovodělníci
Dělník ve strojírenské výrobě
72225Rytci kovů
Rytec kovů
72226Puškaři
Dělmistr
Puškař
Zbrojíř
7223Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích)
72231Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů
Soustružník kovů
Pomocný pracovník obrábění kovů
Seřizovač konvenčních obráběcích strojů
72232Seřizovači a obsluha konvenčních fréz
Frézař
72233Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na broušení
Brusič kovů
72234Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na vrtání
Vrtař
72237Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů
Operátor NC strojů
Strojní rytec
7224Brusiči, leštiči a ostřiči nástrojů a kovů
72241Brusiči nástrojů a kovů
Brusič nožířských výrobků
72243Ostřiči nástrojů a kovů
Ostřič nástrojů
723Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických)
7231Mechanici a opraváři motorových vozidel
72311Mechanici a opraváři osobních automobilů
Mechanik osobních vozidel
Servisní technik klimatizace osobních automobilů
72312Mechanici a opraváři nákladních automobilů
Mechanik nákladních vozidel a autobusů
72314Mechanici a opraváři motorek
Dělník servisu motorových vozidel
Mechanik motocyklů
7232Mechanici a opraváři leteckých motorů a zařízení
72320Mechanici a opraváři leteckých motorů a zařízení
Letecký mechanik pro drak
Letecký mechanik pro letadlové agregáty
Letecký mechanik pro pohonné jednotky
Mechanik letadlových přístrojů
Lepič vrstvených konstrukcí letadel
Mechanik opravář letadel
7233Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení
72332Mechanici a opraváři kolejových vozidel
Mechanik kolejových vozů
Mechanik motorových lokomotiv
72333Mechanici a opraváři obráběcích strojů
Mechanik seřizovač obráběcích strojů
72334Mechanici a opraváři zemědělských a lesnických strojů a zařízení
Opravář malé zemědělské mechanizace
Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat
Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin
72335Mechanici a opraváři průmyslových strojů a zařízení
Strojník speciálních železničních zařízení
Mechanik polygrafických strojů
72336Mechanici a opraváři těžebních, stavebních a zemních strojů a zařízení
Důlní zámečník
Mechanik geologickoprůzkumných zařízení
72337Mechanici a opraváři mechanických částí energetických zařízení a elektropřístrojů
Montér točivých strojů
72339Mechanici a opraváři ostatních strojů a zařízení (kromě přesných strojů)
Montér mechanických zábran
7234Mechanici a opraváři jízdních kol a příbuzní pracovníci
72340Mechanici a opraváři jízdních kol a příbuzní pracovníci
Mechanik jízdních kol
73Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel a polygrafie
731Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel
7311Výrobci, mechanici a opraváři přesných přístrojů a zařízení
73111Výrobci, mechanici a opraváři hodin
Hodinář
73112Výrobci, mechanici a opraváři měřicích a regulačních zařízení (kromě elektro)
Mechanik vodoměrů
Vahař
Mechanik vakuových zařízení
73113Výrobci, mechanici a opraváři optických a fotografických přístrojů
Mechanik optických přístrojů
Mechanik brýlové optiky
7312Výrobci a opraváři hudebních nástrojů, ladiči
73121Výrobci a opraváři hudebních nástrojů
Mechanik klávesových hudebních nástrojů
Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů
Mechanik akordeonů a foukacích harmonik
Výrobce a opravář dechových dřevěných hudebních nástrojů
Výrobce a opravář dechových žesťových hudebních nástrojů
Výrobce a opravář smyčců
Výrobce a opravář smyčcových hudebních nástrojů
Výrobce a opravář trsacích a drnkacích hudebních nástrojů
Výrobce součástek strunných hudebních nástrojů
7313Klenotníci, zlatníci a šperkaři
73130Klenotníci, zlatníci a šperkaři
Zlatotepec
Brusič technického a šperkového kamene
Rytec drahých kamenů
Brusič drahých kamenů
Zlatník a klenotník
Umělecký pozlacovač
Zasazovač drahých kamenů
7314Keramici a pracovníci v příbuzných oborech
73141Umělečtí keramici
Umělecký mozaikář
Umělecký keramik
73142Keramici (kromě uměleckých)
Keramik modelář
Točíř keramiky
7315Skláři, brusiči skla, výrobci bižuterie a skleněných ozdob
73151Umělečtí skláři a umělečtí sklenáři
Umělecký sklář
Umělecký sklenář
73152Skláři dutého, lisovaného a technického skla
Sklář dutého skla
Optik
73153Brusiči skla
Brusič skla
73154Výrobci bižuterie
Výrobce skleněné bižuterie
73155Výrobci skleněných ozdob
Výrobce skleněných vánočních ozdob
7316Malíři, rytci a příbuzní pracovníci pro zdobení skla, keramiky, kovu, dřeva a jiných materiálů
73161Malíři skla a keramiky
Malíř skla
Dekoratér keramiky
Glazovač keramiky
73162Rytci a leptaři skla
Rytec skla
73163Umělečtí rytci a leptaři
Umělecký leptař skla
Umělecký rytec
7317Tradiční zpracovatelé dřeva, proutí a příbuzných materiálů
73171Řezbáři, kartáčníci a pracovníci v příbuzných oborech
Výrobce v lidové umělecké výrobě
Kartáčník
Výrobce loutek
Výrobce dřevěných hraček
73172Umělečtí truhláři a řezbáři
Umělecký truhlář
Umělecký řezbář
73173Umělečtí zpracovatelé proutí
Košíkář a pletař
7318Tradiční zpracovatelé textilu, kůží a příbuzných materiálů
73180Tradiční zpracovatelé textilu, kůží a příbuzných materiálů
Ruční vyšívačka
Umělecký čalouník a dekoratér
Krejčí scénických kostýmů a krojů
Obuvník scénické a krojové obuvi
Ruční krajkářka
Ruční tkadlec
Tkadlec tapiserií
7319Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel jinde neuvedení
73191Pracovníci zhotovující umělecké výrobky z kovů
Pasíř
Cínař
Umělecký kovář
Umělecký zámečník
Kovotlačitel
Umělecký pasíř
73192Umělečtí štukatéři, kašéři a pracovníci v příbuzných oborech
Umělecký kašér
Umělecký štukatér
73193Umělečtí kameníci
Umělecký kameník
73199Ostatní pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel
Umělecký knihař
732Pracovníci polygrafie
7321Pracovníci přípravy tisku
73210Pracovníci přípravy tisku
Operátor DTP
Správce tiskových dat
Skenerista retušér
Operátor zhotovení tiskových forem
7322Tiskaři
73220Tiskaři
Tiskař textilií
Tiskař na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích
Tiskař na novinových ofsetových kotoučových strojích
Tiskař na ofsetových archových strojích
Tiskař na širokoformátových flexotiskových kotoučových strojích
Tiskař na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích
Tiskař na hlubotiskových kotoučových strojích
Tiskař na sítotiskových strojích
Operátor jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojů
Operátor velkoformátových digitálních tiskových strojů
7323Pracovníci konečné úpravy tisku a vazači knih
73230Pracovníci konečné úpravy tisku a vazači knih
Knihař na knihařských strojích
Knihař na automatických knihařských linkách
74Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky
741Montéři, mechanici a opraváři elektrických zařízení
7411Stavební a provozní elektrikáři
74110Stavební a provozní elektrikáři
Montér inteligentních elektroinstalací
7412Elektromechanici
74121Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích)
Montér dobíjecích stanic pro elektromobily
Technik poplachových systémů
Technik požární signalizace
Elektromontér fotovoltaických systémů
Elektromechanik pro chemickotechnologická zařízení
Elektromechanik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť
Elektromechanik pro instalatérská zařízení
Důlní elektrikář silnoproudých zařízení
Důlní elektrikář slaboproudých zařízení
Elektromechanik elektrotechnických zařízení
Elektromechanik vážících zařízení
Elektromechanik zabezpečovacích systémů pro informační technologie
Elektromechanik zabezpečovacích systémů pro objektovou bezpečnost
Elektromechanik zabezpečovacích systémů v dopravě
74122Elektromechanici elektrických zařízení v dopravních prostředcích
Autotronik
Elektromechanik pro výtahy
Autoelektrikář
Elektromechanik lanové dráhy
74123Provozní elektromechanici
Elektromechanik kontrolor kvality
7413Montéři a opraváři elektrických vedení
74131Montéři a opraváři silnoproudých elektrických vedení
Elektromontér pevných trakčních a silnoproudých zařízení
Montér izolovaných vedení
Montér kabelových technologií pro silnoproud
742Mechanici a opraváři elektronických přístrojů a komunikačních technologií
7421Mechanici a opraváři elektronických přístrojů
74210Mechanici a opraváři elektronických přístrojů
Elektromechanik číslicově řízených strojů
Elektromechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení
7422Mechanici a opraváři informačních a komunikačních technologií
74220Mechanici a opraváři informačních a komunikačních technologií
Montér elektronických komunikačních sítí
Mechanik zařízení elektronických komunikací
Montér slaboproudých metalických sítí
Montér metalických kabelů
Montér optických kabelů
Montér bezdrátových sítí
75Zpracovatelé potravin, dřeva, textilu a pracovníci v příbuzných oborech
751Výrobci a zpracovatelé potravin a příbuzní pracovníci
7511Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci
75112Porážeči zvířat, bourači masa
Pracovník porážky a konečné úpravy těl jatečných zvířat
Pracovník bourárny
75119Ostatní zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci
Pracovník porážky, jatečné úpravy a porcování králíků
Pracovník ošetření jatečně upravených těl jatečných zvířat a vedlejších jatečných produktů
Pracovník porážky, jatečné úpravy a porcování drůbeže
Zpracovatel živočišných tuků
Zpracovatel ryb
Pracovník výroby lahůdek
Pracovník výroby rybích lahůdek
7512Pekaři, cukráři (kromě šéfcukrářů) a výrobci cukrovinek
75121Pekaři
Pracovník výroby chleba a běžného pečiva
Pracovník výroby jemného pečiva
Pracovník výroby perníků
Pracovník výroby trvanlivého pečiva
Pracovník výroby těstovin
75122Cukráři (kromě šéfcukrářů)
Pracovník řemeslné výroby perníků
Pracovník výroby a zpracování modelovací a marcipánové hmoty
Pracovník výroby restauračních moučníků
Pracovník výroby zákusků a dortů
Cukrář v restauračním provozu
75123Výrobci cukrovinek
Pracovník řemeslného zpracování čokolády
Pracovník výroby karamelových a kandytových výrobků
Pracovník výroby nečokoládových cukrovinek
7513Výrobci mléčných produktů
75132Výrobci sýrů
Sýrař
75139Ostatní výrobci mléčných produktů
Pracovník výroby zmrzlin
Pracovník výroby majonéz a omáček
7514Zpracovatelé ovoce, zeleniny a příbuzných produktů
75140Zpracovatelé ovoce, zeleniny a příbuzných produktů
Likérník
Lihovarník
7515Ochutnávači, degustátoři a kontroloři kvality potravin a nápojů a příbuzní pracovníci
75151Ochutnávači, degustátoři
Hodnotitel vína
75152Kontroloři kvality potravin a nápojů, laboranti
Pracovník příjmu surovin pro výrobu potravin
75153Sládci a sladovníci
Pivovarník a sladovník
752Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci
7522Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech
75220Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech
Výrobce dřevěných a bižuterních předmětů
Výrobce kuřáckých potřeb
Výrobce sportovních potřeb
Výrobce školních a kancelářských potřeb
Montážník nábytkových sestav
Bednář a obalář
Pozlacovač rámař
Pracovník výroby koster pro čalouněný nábytek
Dělník výroby dřevěných obalů, palet a dílců
7523Seřizovači a obsluha dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků
75231Seřizovači a obsluha konvenčních dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků
Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku
Pracovník dýhování a laminátování nábytku
Obsluha dřevařských strojů a zařízení
Dělník výroby drobných dřevěných výrobků
Pracovník výroby obalovaných dílců pro výrobu nábytku na vakuovém lisu
75232Seřizovači a obsluha číslicově řízených dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků
Operátor nářezových center v nábytkářské výrobě
Operátor strojů pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě
Operátor obráběcích center v nábytkářské výrobě
753Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech
7531Krejčí, kožešníci a kloboučníci
75311Krejčí
Krejčí
Garderobiér
Švadlena
Výrobce dámských kostýmů a plášťů
Výrobce pánských obleků
Výrobce pánských plášťů a bund
Výrobce sukní, halenek a šatů
Úpravář oděvů
75312Kožešníci
Šička kožešinových a usňových výrobků
Kráječ kožešinových a usňových dílců
75313Kloboučníci
Kloboučník
Modistka
7532Modeláři oděvů, střihači a příbuzní pracovníci
75323Střihači textilu, kůží a podobných materiálů
Oděvní technik střihač
Střihač oděvů
7533Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech
75330Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech
Šička interiérového vybavení
Šička oděvních výrobků
Šička kusových výrobků
7534Čalouníci a příbuzní pracovníci
75341Čalouníci nábytku
Dekoratér
Výrobce čalouněných sedadel a opěradel židlí
Výrobce polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů
Výrobce a opravář čalouněného nábytku klasickou technologií
Výrobce a opravář čalounění dveří
Výrobce a opravář čalouněného nábytku soudobou technologií
75342Autočalouníci
Výrobce a opravář čalounění dopravních prostředků
75343Výrobci matrací
Výrobce matracových jader
Výrobce matrací z matracových prefabrikátů
Výrobce jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů
7535Zpracovatelé kůže, koželuhové a kožišníci
75350Zpracovatelé kůže, koželuhové a kožišníci
Koželuh
Úpravář usní
Úpravář kožešin
7536Obuvníci a příbuzní pracovníci
75361Výrobci a opraváři obuvi
Obuvník pro výrobu ortopedické obuvi
Obuvník pro zakázkovou výrobu
Opravář obuvi a kožedělného zboží
75362Výrobci a opraváři kožené galanterie (kromě sedlářů)
Brašnář
Rukavičkář
75363Sedláři
Sedlář
754Ostatní řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech
7541Potápěči
75410Potápěči
Potápěč pracovní
Potápěč operátor
7542Střelmistři
75420Střelmistři
Technický vedoucí odstřelu
Střelmistr v dole
Střelmistr pro povrchové dobývání
Střelmistr pro vrtné a geofyzikální práce
Střelmistr pro stavební práce a destrukce
Střelmistr pro zvláštní druhy prací
7543Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů)
75430Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů)
Pracovník jakosti v textilní výrobě
Chemik laborant
Pracovník pro řádné zacházení s velkými jatečnými zvířaty na porážkách
Pracovník pro řádné zacházení s malými jatečnými zvířaty na porážkách
Laborant v metalurgii
Vzorkař odpadních vod
Vzorkař pitné vody
7544Hubitelé škůdců
75440Hubitelé škůdců
Asanační pracovník bez fumigantů
Asanační pracovník s fumiganty
7549Řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech jinde neuvedení
75491Báňští záchranáři a mechanici báňské záchranné služby
Báňský záchranář
Báňský záchranář lezec
Báňský záchranář potápěč
Hlavní mechanik báňské záchranné služby
Báňský záchranář četař
Báňský záchranář četař lezců
Báňský záchranář četař potápěčů
Mechanik báňské záchranné služby
75492Modeláři a formíři (kromě modelářů a formířů ve slévárenství)
Dřevomodelář
Výrobce forem ze dřeva
Výrobce kovových forem
Výrobce sádrových forem

Zelena vlajka Zelená vlaječka označuje pozice, které byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny MPSV ČR.

Cervena vlajka Červená vlaječka označuje regulované povolání.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost